Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng là 3,5 triệu đồng/hồ sơ

10/04/2019 11:06 AM

Ngày 02/4/2019, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 1112/BTP-BTTP về việc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ ba.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, để việc tổ chức kiểm tra thành công, đúng theo quy định, bảo đảm quyền lợi của người hoàn thành tập sự hành nghề công chứng, Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh:

- Đối với những trường hợp hoàn thành tập sự chậm nhất là ngày 30/4/2019 và có nhu cầu đăng ký tham dự kiểm tra lần này, Sở Tư pháp rà soát, nếu đủ điều kiện thì tiếp tục có Công văn đề nghị cho tham dự kiểm tra kèm theo hồ sơ gửi về Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp (58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội) chậm nhất là ngày 10/5/2019 để tổng hợp, báo cáo Hội đồng kiểm tra.

Sở Tư pháp chịu trách nhiệm kiểm tra về tính xác thực, chính xác của các hồ sơ đề nghị đăng ký tham dự kiểm tra; các trường hợp xác nhận sai về thời gian, kết quả tập sự hoặc sao chép Báo cáo kết quả tập sự của nhau sẽ bị xử lý nghiêm và không cho tham dự kỳ kiểm tra.

- Thông báo cho những người đã nộp hồ sơ tham dự kiểm tra theo 02 Công văn của Bộ Tư pháp trong năm 2018 mà chưa nộp phí và những người nộp hồ sơ tham dự kiểm tra theo Công văn 1112/BTP-BTTP về việc nộp phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng theo quy định của Thông tư 257/2016/TT-BTC được sửa đổi tại Thông tư 111/2017/TT-BTC.

Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng phải nộp là 3,5 triệu đồng/hồ sơ.

Số phí trên được nộp vào tài khoản của Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp theo thông tin cụ thể như sau:

+ Tên tài khoản: Cục Bổ trợ tư pháp.

+ Số tài khoản: 3511.0.1118188, tại Kho bạc nhà nước Ba Đình, Hà Nội.

+ Nội dung nộp phí: Nộp phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng cho Ông ……/Bà ...., tỉnh/thành phố ………(tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ ba năm 2019).

Bản sao giấy tờ chứng minh nộp phí được gửi kèm hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra hoặc gửi bổ sung (với những người đã nộp hồ sơ) về Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp.

Người nộp phí tự chịu trách nhiệm nếu trên giấy nộp tiền không đủ thông tin để có thể xác định được người nộp phí.

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 1112/BTP-BTTP ngày 02/4/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,780

Bài viết về

lĩnh vực Dịch vụ pháp lý

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn