Điều kiện cấp GCN doanh nghiệp khoa học và công nghệ

20/03/2019 08:35 AM

Từ hôm nay (20/3/2019), Nghị định 13/2019/NĐ-CP quy định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) chính thức có hiệu lực thi hành.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo Nghị định 13/2019, điều kiện để doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận (GCN) doanh nghiệp KH&CN, bao gồm:

- (1) Được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp;

- (2) Có khả năng tạo ra hoặc ứng dụng kết quả KH&CN được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận theo khoản 2 Điều 7 của Nghị định 13/2019;

- (3) Có doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu.

Doanh nghiệp mới thành lập dưới 05 năm đáp ứng điều kiện (1) và (2) nêu trên được chứng nhận là doanh nghiệp KH&CN.

Cũng theo Nghị định 13/2019, doanh nghiệp được cấp GCN doanh nghiệp KH&CN đang trong thời gian hưởng các ưu đãi, hỗ trợ, kể cả trường hợp doanh nghiệp đã được cấp GCN nhưng chưa được hưởng ưu đãi theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật trước ngày 20/3/2019 thì tiếp tục được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ cho thời gian còn lại theo quy định của các văn bản đó.

Trường hợp doanh nghiệp đáp ứng các quy định tại Chương III Nghị định 13/2019 thì được lựa chọn ưu đãi đang hưởng hoặc ưu đãi theo quy định của Nghị định 13/2019 cho thời gian còn lại.

Bên cạnh đó, việc xác định thời gian còn lại để hưởng ưu đãi được tính liên tục kể từ khi bắt đầu thực hiện ưu đãi cho doanh nghiệp KH&CN theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trước ngày 20/3/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,513

Bài viết về

lĩnh vực Doanh nghiệp

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn