Cập nhật đầy đủ bảng lương cán bộ, công chức năm 2018

20/11/2017 10:21 AM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên bảng lương của cán bộ, công chức áp dụng trong năm 2018 (từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 31/12/2018).

1. Từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 30/6/2018

Tiếp tục áp dụng bảng lương của cán bộ, công chức theo quy định hiện hành.

Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước (áp dụng từ 01/01 đến 30/6/2018)

Bảng lương cán bộ công chức năm 2018

2. Từ ngày 01/7/2018 đến hết ngày 31/12/2018

Áp dụng bảng lương mới của cán bộ, công chức (tăng thêm 6,923%).

Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước (áp dụng từ 01/7 đến 31/12/2018)

Nội dung nêu trên được căn cứ vào các văn bản sau đây:

(i) Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

(ii) Nghị định 76/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ.

(iii) Nghị định 14/2012/NĐ-CP ngày 07/3/2012 của Chính phủ.

(iv) Nghị định 17/2013/NĐ-CP ngày 19/02/2013 của Chính phủ.

(v) Nghị định 117/2016/NĐ-CP ngày 21/7/2016 của Chính phủ.

(vi) Nghị định 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ.

(vii) Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 ngày 13/11/2017 của Quốc hội.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 48,849

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn