Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ, công chức từ 01/7/2018

22/05/2018 16:50 PM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng gửi đến quý thành viên Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước bắt đầu áp dụng kể từ ngày 01/7/2018.

Toàn văn bảng lương áp dụng từ 01/7/2018

Ảnh chụp một phần bảng lương

Bảng lương trên được lập dựa vào các văn bản pháp luật sau đây:

1. Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 ngày 13/11/2017 của Quốc hội.

2. Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

3. Nghị định 76/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ.

4. Nghị định 14/2012/NĐ-CP ngày 07/3/2012 của Chính phủ.

5. Nghị định 17/2013/NĐ-CP ngày 19/02/2013 của Chính phủ.

6. Nghị định 117/2016/NĐ-CP ngày 21/7/2016 của Chính phủ.

7. Nghị định 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 134,312

Bài viết về

Lương cơ sở 2018

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn