Lương cơ sở 2018

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu các bài viết liên quan đến tiền lương cơ sở năm 2018.

  • Cách tính lương hưu, trợ cấp BHXH, hàng tháng từ ngày 01/7/2018 13:59 | 24/07/2018
  • Thông tư 05/2018/TT-BLĐTBXH (có hiệu lực từ ngày 15/8/2018) hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại Khoản 1, 2, 3 và Khoản 8 Điều 1 Nghị định 88/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018.
  • Mới: Hướng dẫn tăng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng 11:40 | 24/07/2018
  • Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 05/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại Khoản 1, 2, 3 và Khoản 8 Điều 1 Nghị định 88/2018/NĐ-CP . ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn