Toàn văn Điểm mới Nghị định 72/2018/NĐ-CP: Tăng lương cơ sở 2018

21/05/2018 11:04 AM

Từ ngày 01/7/2018, Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Theo đó, có những điểm mới đáng chú ý như sau:

1. Tăng mức lương cơ sở

Mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.300.000 đồng/tháng lên thành 1.390.000 đồng/tháng từ ngày 01/7/2018.

2. Đề xuất tăng lương cơ sở

Chính phủ trình Quốc hội xem xét Điều chỉnh mức lương cơ sở phù hợp khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.

3. Điểm mới về kinh phí thực hiện tăng lương

Trong đó, đáng chú ý là cần sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế để thực hiện việc tăng lương.

Nghị định 72/2018 sẽ thay thế cho Nghị định 47/2017/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 44,385

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn