Đã có Thông tư 06/2018/TT-BNV hướng dẫn tăng lương từ 01/7/2018

11/06/2018 11:52 AM

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 06/2018/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.

Toàn văn Thông tư 06/2018/TT-BNV

Theo đó, mức lương, phụ cấp (kể cả hệ số chênh lệch bảo lưu, nếu có) và hoạt động phí của các đối tượng tại Thông tư này được tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng từ ngày 01/7/2018.

Thông tư 06/2018/TT-BNV bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2018 và thay thế cho Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

Đồng thời, các khoản trích và chế độ hưởng tính theo mức lương cơ sở được tính lại tương ứng từ ngày 01/7/2018.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 21,612

Bài viết về

Lương cơ sở 2018

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn