Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tại các địa phương

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
29/04/2021 11:44 AM

Ngày 26/4/2021, Bộ Xây dựng có Công văn 1361/BXD-VLXD hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tại các địa phương.

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tại các địa phương

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tại các địa phương (Ảnh minh họa)

Ngày 18/8/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1266/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050 (gọi tắt là Chiến lược 1266);

Ngày 17/9/2020, Bộ Xây dựng đã có Công văn 4516/BXD-VLXD gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện Chiến lược 1266.

Riêng đối với việc xây dựng kế hoạch, phương án, đề án, chiến lược phát triển vật liệu xây dựng tại các địa phương, Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung như sau:

- Về hình thức:

Tùy theo đặc điểm cụ thể, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể lựa chọn một trong các hình thức xây dựng chương trình phát triển vật liệu xây dựng tại địa phương: kế hoạch, phương án, đề án, chiến lược phát triển vật liệu xây dựng. Kế hoạch, phương án, đề án, chiến lược phát triển vật liệu xây dựng tại địa phương có thể được lập và phê duyệt riêng hoặc lồng ghép vào chương trình, kế hoạch khác của địa phương.

- Về nội dung:

Kế hoạch, phương án, đề án, chiến lược phát triển vật liệu xây dựng tại địa phương được xây dựng trên cơ sở cụ thể hóa Chiến lược 1266 đồng thời bảo đảm phù hợp với điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, nội dung chính bao gồm: Phân tích, đánh giá các yếu tố, điều kiện tự nhiên, bối cảnh phát triển kinh tế xã hội, các nguồn lực cho phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng, dự báo tình hình phát triển của thị trường vật liệu xây dựng địa phương, khu vực, quan điểm, mục tiêu phát triển, các giải pháp thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương nghiên cứu triển khai. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phối hợp với Bộ Xây dựng để giải quyết.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,386

Bài viết về

lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn