05 quy định về giá đất người dân nên biết kèm File văn bản

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
18/01/2021 13:20 PM

Sau đây là tổng hợp 05 quy định về giá đất theo Luật Đất đai và một số văn bản hướng dẫn liên quan mà người dân nên biết:

Quy định về giá đất

File word toàn bộ Nghị định quy định về giá đất

1. Khái niệm về giá đất (Khoản 19 Điều 3, Điều 18 Luật Đất đai)

Giá đất là giá trị của quyền sử dụng đất tính trên một đơn vị diện tích đất; trong đó:

- Nguyên tắc, phương pháp định giá đất do Nhà nước quy định.

- Ngoài ra, Nhà nước còn ban hành khung giá đất, bảng giá đất và quyết định giá đất cụ thể (khung giá đất được hướng dẫn chi tiết tại Nghị định 96/2019/NĐ-CP).

2. Nguyên tắc, phương pháp định giá đất (Điều 112 Luật Đất đai)

- Việc định giá đất phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

+ Theo mục đích sử dụng đất hợp pháp tại thời điểm định giá;

+ Theo thời hạn sử dụng đất;

+ Phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường của loại đất có cùng mục đích sử dụng đã chuyển nhượng, giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với những nơi có đấu giá quyền sử dụng đất hoặc thu nhập từ việc sử dụng đất;

+ Cùng một thời điểm, các thửa đất liền kề nhau có cùng mục đích sử dụng, khả năng sinh lợi, thu nhập từ việc sử dụng đất tương tự như nhau thì có mức giá như nhau.

- Phương pháp định giá đất,  điều kiện áp dụng phương pháp định giá đất được hướng dẫn cụ thể tại Điều 4, Điều 5 Nghị định 44/2014/NĐ-CP, theo đó:

+ Căn cứ nguyên tắc định giá đất, phương pháp định giá đất theo quy định trên và kết quả tổng hợp, phân tích thông tin về thửa đất, giá đất thị trường, UBND cấp tỉnh sẽ quyết định giá đất cụ thể.

3. Điều kiện để cá nhân được cấp Chứng chỉ định giá đất

Cá nhân được cấp Chứng chỉ định giá đất phải có đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định 136/2018/NĐ-CP gồm:

- Có trình độ từ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành về quản lý đất đai, địa chính, bất động sản, vật giá, thẩm định giá, kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng, kinh tế-kỹ thuật, kỹ thuật, luật;

- Có thời gian công tác thực tế theo chuyên ngành đào tạo từ 36 tháng trở lên sau khi có bằng tốt nghiệp chuyên ngành theo quy định trên tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất;

- Có Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học bồi dưỡng về định giá đất theo chương trình bồi dưỡng về định giá đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

4. Trách nhiệm tổ chức xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất (Khoản 3 Điều 3 Nghị định 01/2017/NĐ-CP).

- Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê quy định tại khoản 1 Điều 15 của Nghị định 44/2014/NĐ-CP.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện việc xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất gắn với tài sản thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

5. Giá đất là một trong các căn cứ tính tiền sử dụng đất ( Điều 3 Nghị định 45/2014/NĐ-CP)

Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định và được xác định trên các căn cứ sau:

- Giá đất tính thu tiền sử dụng đất.

- Diện tích đất được giao, được chuyển mục đích sử dụng, được công nhận quyền sử dụng đất.

- Mục đích sử dụng đất.

Ngoài ra, các quy định khác về giá đất có thể được tìm thấy tại các văn bản sau:

- Quy định về về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước sửa đổi tại Nghị định 123/2017/NĐ-CP.

- Quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao tại Nghị định 35/2017/NĐ-CP.

- Quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước sửa đổi tại Nghị định 135/2016/NĐ-CP

- Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại Nghị định 47/2014/NĐ-CP.

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

- Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước tại Nghị định 46/2014/NĐ-CP.

Thùy Liên

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,626

Bài viết về

lĩnh vực Đất đai

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn