Cập nhật 04 văn bản hợp nhất các quy định pháp luật về nhà ở

11/03/2020 15:18 PM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng gửi đến quý khách hàng 04 Văn bản hợp nhất các nghị định, thông tư về nhà ở được cập nhật trong thời gian vừa qua.

04 văn bản hợp nhất các quy định pháp luật về nhà ở

- Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BXD ngày 04/3/2020 hợp nhất Quyết định về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2):

+ Quyết định 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2), có hiệu lực từ 01/10/2015;

+ Quyết định 33/2019/QĐ-TTg ngày 14/11/2019 sửa đổi Quyết định 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015, có hiệu lực kể từ ngày 31/12/2019.

- Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BXD ngày 04/03/2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ:

+ Thông tư 09/2015/TT-BXD ngày 29/12/2015 hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/02/2016.

+ Thông tư 02/2019/TT-BXD ngày 01/7/2019 hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2019.

- Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BXD ngày 04/3/2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Nhà ởNghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở

+ Thông tư 19/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Luật Nhà ở và Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở, có hiệu lực từ ngày 15/8/2016.

+ Thông tư 02/2019/TT-BXD hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, có hiệu lực từ ngày 15/8/2019.

- Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BXD ngày 09/3/2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội:

+ Thông tư 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 hướng dẫn thực hiện Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, có hiệu lực từ ngày 15/8/2016.

+ Thông tư 02/2019/TT-BXD hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, có hiệu lực từ ngày 15/8/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,859

Bài viết về

lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn