Hướng dẫn thực hiện quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư

11/10/2019 08:41 AM

Ngày 07/10/2019, Bộ Xây dựng có Công văn 239/BXD-QLN gửi Công ty Cổ phần Giáo dục Bầu Trời Xanh về việc giải đáp một số thắc mắc về quyền hạn của Ban Quản lý/Ban Quản trị nhà chung cư trong việc cắt điện, nước của cư dân trong chung cư.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 39 Quy chế Quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD quy định quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu nhà chung cư: “Đóng góp đầy đủ, đúng thời hạn kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư, kinh phí bảo trì phần sở hữu chung và các chi phí, lệ phí khác theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận với nhà cung cấp dịch vụ. Trường hợp chủ sở hữu không đóng kinh phí quản lý vận hành theo quy định thì bị xử lý theo thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư mà ban quản trị nhà chung cư đã ký với đơn vị quản ly vận hành”.

Tại điểm đ khoản 1 Điều 6 của Phụ lục số 02 (Mẫu hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư) ban hành kèm theo Quy chế quy định: Bên B (Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư) “Được tạm ngừng cung cấp các dịch vụ: ... hoặc đề nghị đơn vị cung cấp điện, nước, năng lượng... cho nhà chung cư tạm ngừng cung cấp các dịch vụ này trong trường hợp chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư đã được thông báo bằng văn bản đến lần thứ hai yêu cầu nộp kinh phí quản lý vận hành và kinh phí khác do Bên B thu nhưng vẫn không nộp các kinh phí này.”

Như vậy, pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư quy định trách nhiệm, nghĩa vụ giữa các bên, trong đó có trách nhiệm đóng góp đầy đủ, đúng thời hạn kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư của chủ sở hữu, người sử dụng theo thỏa thuận với nhà cung cấp dịch vụ trong hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý vận hành. Trên cơ sở các quy định nêu trên và hợp đồng ký kết giữa các bên, đề nghị Công ty rà soát trường hợp cụ thể của mình.

Trường hợp xảy ra tranh chấp do có mâu thuẫn liên quan đến việc thanh toán tiền thuê nhà giữa bên cho thuê và bên thuê nhà thì được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự, hợp đồng ký kết giữa các bên và pháp luật có liên quan.

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 239/BXD-QLN ngày 07/10/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,491

Bài viết về

lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn