Đề xuất 05 loại công trình, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn phải có giấy phép xây dựng

10/07/2019 09:30 AM

Đây là đề xuất tại Dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi) về các trường hợp công trình, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn phải có giấy phép xây dựng.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, UBND cấp tỉnh quy định hoặc phân cấp cho UBND cấp huyện quy định cụ thể về cấp giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ tại nông thôn thuộc:

- Khu vực đã có quy hoạch đô thị;

- Điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng;

- Khu trung tâm cụm xã;

- Khu bảo tồn;

- Khu di tích lịch sử - văn hóa.

Các quy định về giấy phép xây dựng trong các trường hợp nêu trên phải phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

Hiện hành, Luật Xây dựng 2014 chỉ quy định nhà ở riêng lẻ ở nông thôn xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa phải xin giấy phép xây dựng.

Xem chi tiết nội dung tại Dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi).

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,618

Bài viết về

lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn