Chế độ dinh dưỡng đặc thù cho vận động viên, huấn luyện viên thành tích cao

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
24/06/2024 13:15 PM

Nội dung về Chế độ dinh dưỡng đặc thù cho vận động viên, huấn luyện viên thành tích cao được quy định tại Nghị định 36/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thể dục, Thể thao sửa đổi.

Chế độ dinh dưỡng đặc thù cho vận động viên, huấn luyện viên thành tích cao

Chế độ dinh dưỡng đặc thù cho vận động viên, huấn luyện viên thành tích cao (Hình từ Internet)

Chế độ dinh dưỡng đặc thù cho vận động viên, huấn luyện viên thành tích cao

Căn cứ Điều 4 Nghị định 36/2019/NĐ-CP, chế độ dinh dưỡng đặc thù cho vận động viên, huấn luyện viên thành tích cao được quy định như sau:

(1) Chế độ dinh dưỡng đặc thù

- Vận động viên thể thao thành tích cao được hưởng chế độ dinh dưỡng đặc thù nhằm đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng cần thiết cho khả năng hoạt động tập luyện và thi đấu thể thao thành tích cao, gồm:

+ Bữa ăn hàng ngày;

+ Thực phẩm chức năng.

- Huấn luyện viên thể thao thành tích cao được hưởng chế độ dinh dưỡng đặc thù gồm: Bữa ăn hàng ngày.

Thời gian hưởng chế độ dinh dưỡng đặc thù được tính trong thời gian tập trung tập huấn và thi đấu của huấn luyện viên, vận động viên.

(2) Chế độ dinh dưỡng đặc thù trong một số trường hợp đặc biệt

- Huấn luyện viên và vận động viên thể thao thành tích cao được triệu tập vào các đội tuyển thể thao quốc gia để chuẩn bị tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games), ASIAD và Olympic Games được hưởng chế độ dinh dưỡng cao hơn tối đa không quá 50% mức quy định tại mục (1) trong thời gian không quá 90 ngày.

- Huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao được triệu tập vào các đội tuyển thể thao quốc gia và có khả năng giành huy chương vàng tại ASIAD, giành huy chương vàng tại Đại hội thể thao Olympic trẻ (sau đây gọi là Youth Olympic Games), có khả năng đạt chuẩn tham dự Olympic Games và huấn luyện viên, vận động viên tham dự Paralympic Games được hưởng chế độ dinh dưỡng cao hơn không quá 100% mức quy định tại mục (1).

- Vận động viên thể thao thành tích cao được triệu tập vào các đội tuyển thể thao quốc gia và có khả năng giành huy chương tại ASIAD, tham dự vòng loại và tham dự Olympic Games và vận động viên tham dự Paralympic Games được hưởng chế độ thực phẩm chức năng theo tính chất đặc thù của từng môn thể thao theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Huấn luyện viên, vận động viên khi tập huấn ở nước ngoài được hưởng chế độ bữa ăn hàng ngày theo thư mời hoặc hợp đồng ký kết giữa cơ quan quản lý vận động viên ở trong nước với cơ sở đào tạo ở nước ngoài.

Mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù cho vận động viên, huấn luyện viên thành tích cao

Nội dung mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù được đề cập tại Điều 3 Thông tư 86/2020/TT-BTC quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao, cụ thể:

(1) Trong thời gian tập trung tập huấn

- Tập huấn ở trong nước: Là số ngày huấn luyện viên, vận động viên có mặt thực tế tập trung tập huấn theo quyết định của cấp có thẩm quyền; mức chi cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng/người/ngày

STT

Đội tuyển

Mức ăn hàng ngày

1

Đội tuyển quốc gia

320.000

2

Đội tuyển trẻ quốc gia

320.000

3

Đội tuyển cấp tỉnh, ngành

240.000

4

Đội tuyển trẻ cấp tỉnh, ngành

200.000

 

- Tập huấn ở nước ngoài: Huấn luyện viên, vận động viên khi tập trung tập huấn ở nước ngoài được hưởng chế độ bữa ăn hàng ngày theo thư mời hoặc hợp đồng ký kết giữa cơ quan quản lý vận động viên ở trong nước với cơ sở đào tạo ở nước ngoài.

(2) Trong thời gian lập trung thi đấu

- Trong thời gian tập trung thi đấu tại các giải thể thao thành tích cao quy định tại khoản 2, 4, 5, 6, 7 Điều 37 Luật Thể dục thể thao 2006 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2018, huấn luyện viên, vận động viên được hưởng chế độ dinh dưỡng như sau:

Đơn vị tính: Đồng/người/ngày

STT

Đội tuyển

Mức ăn hàng ngày

1

Đội tuyển trẻ quốc gia

320.000

2

Đội tuyển cấp tỉnh, ngành

320.000

3

Đội tuyển trẻ cấp tỉnh, ngành

240.000

- Trong thời gian tập trung thi đấu tại các giải thể thao thành tích cao quy định tại khoản 1, 3 Điều 37 Luật Thể dục thể thao 2006 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2018, huấn luyện viên, vận động viên được hưởng mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng theo quy định của Điều lệ tổ chức giải (không được hưởng mức ăn hàng ngày quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư 86/2020/TT-BTC).

(3) Mức chi đặc thù khác

- Huấn luyện viên, vận động viên được triệu tập vào các đội tuyển thể thao quốc gia để chuẩn bị tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á, Đại hội thể thao châu Á và Đại hội thể thao Olympic được hưởng chế độ dinh dưỡng 480.000 đồng/người/ngày trong thời gian không quá 90 ngày;

- Huấn luyện viên, vận động viên được triệu tập vào các đội tuyển thể thao quốc gia và có khả năng giành huy chương vàng tại Đại hội thể thao châu Á, giành huy chương vàng tại Đại hội thể thao Olympic trẻ, có khả năng đạt chuẩn tham dự Đại hội thể thao Olympic và huấn luyện viên, vận động viên tham dự Paralympic Games được hưởng chế độ dinh dưỡng 640.000 đồng/người/ngày;

- Trong thời gian hưởng mức chi đặc thù khác quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 86/2020/TT-BTC, huấn luyện viên, vận động viên không được hưởng mức chi chế độ dinh dưỡng quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 86/2020/TT-BTC.

Trần Trọng Tín

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 306

Bài viết về

lĩnh vực Thể thao

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn