Văn bản hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất 2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
08/06/2024 17:45 PM

Sau đây là chi tiết các văn bản hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất 2024.

Văn bản hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất 2024

Văn bản hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất 2024 (Hình từ internet)

1. Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất 2024

Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất, đang áp dụng năm 2024 là Luật Bảo hiểm xã hội 2014, được sửa đổi, bổ sung bởi:

- Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015

- Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018

- Bộ luật Lao động 2019

2. Văn bản hợp nhất Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất 2024

Văn bản hợp nhất Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất 2024 là văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất 4 luật tại mục 1.

Văn bản hợp nhất Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất 2024

3. Văn bản hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất 2024

Văn bản hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất 2024 bao gồm:

Văn bản hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất 2024

- Nghị quyết 93/2015/QH13 thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động.

- Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội 2014 về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

- Nghị định 134/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội 2014 về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

- Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

- Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội 2014 về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

- Nghị định 30/2016/NĐ-CP quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

- Nghị định 33/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội 2014 về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.

- Thông tư 15/2016/TT-BYT Quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội.

- Thông tư liên tịch 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội 2014Nghị định 33/2016/NĐ-CP về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương đối với quân nhân.

- Thông tư 46/2016/TT-BYT Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày.

- Thông tư 56/2017/TT-BYT về hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.

- Nghị định 140/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Nghị định 143/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội 2014Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019 về Quy trình giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

- Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu.

- Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

- Nghị định 12/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Thông tư 18/2022/TT-BYT sửa đổi Thông tư 56/2017/TT-BYT hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội 2014Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 thuộc lĩnh vực y tế.

- Thông tư 02/2023/TT-BYT sửa đổi Thông tư 15/2016/TT-BYT quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội.

- Nghị định 42/2023/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

4. Nguyên tắc bảo hiểm xã hội theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014

- Mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội và có chia sẻ giữa những người tham gia bảo hiểm xã hội.

- Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính trên cơ sở mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn.

- Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội đã được tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì không tính vào thời gian làm cơ sở tính hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

- Quỹ bảo hiểm xã hội được quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch; được sử dụng đúng mục đích và được hạch toán độc lập theo các quỹ thành phần, các nhóm đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định và chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.

- Việc thực hiện bảo hiểm xã hội phải đơn giản, dễ dàng, thuận tiện, bảo đảm kịp thời và đầy đủ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội.

(Điều 5 Luật Bảo hiểm xã hội 2014)

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,919

Bài viết về

Tổng hợp văn bản hướng dẫn

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn