Quy định về các dịch vụ việc làm hiện nay

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
04/06/2024 18:00 PM

Dịch vụ việc làm hiện nay được quy định tại Luật Việc làm 2013 gồm các quy định về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

Quy định về các dịch vụ việc làm hiện nay

Quy định về các dịch vụ việc làm hiện nay (Hình từ internet)

Dịch vụ việc làm bao gồm những dịch vụ gì?

Theo Điều 36 Luật Việc làm 2013  quy định dịch vụ việc làm như sau:

- Dịch vụ việc làm bao gồm: tư vấn, giới thiệu việc làm; cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động; thu thập, cung cấp thông tin về thị trường lao động.

- Tổ chức dịch vụ việc làm bao gồm trung tâm dịch vụ việc làm và doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

Quy định về các dịch vụ việc làm hiện nay

* Trung tâm dịch vụ việc làm

- Trung tâm dịch vụ việc làm là đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm:

+ Trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước thành lập;

+ Trung tâm dịch vụ việc làm do tổ chức chính trị - xã hội thành lập.

- Trung tâm dịch vụ việc làm được thành lập phải phù hợp với quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực theo quy định. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) quyết định thành lập trung tâm dịch vụ việc làm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 37 Luật Việc làm 2013; người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội cấp trung ương quyết định thành lập trung tâm dịch vụ việc làm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 37 Luật Việc làm 2013.

- Chính phủ quy định chi tiết điều kiện thành lập, tổ chức và hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm.

(Điều 37 Luật Việc làm 2013)

* Nhiệm vụ của trung tâm dịch vụ việc làm       

- Trung tâm dịch vụ việc làm có các nhiệm vụ sau đây:

+ Tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động và cung cấp thông tin thị trường lao động miễn phí;

+ Cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

+ Thu thập thông tin thị trường lao động;

+ Phân tích và dự báo thị trường lao động;

+ Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm;

+ Đào tạo kỹ năng, dạy nghề theo quy định của pháp luật;

- Trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Luật Việc làm 2013 và thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.

(Điều 38 Luật Việc làm 2013)

* Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

 - Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và phải có giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm cấp tỉnh cấp.

- Doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm khi có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và tiền ký quỹ.

- Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm được thành lập chi nhánh hoạt động dịch vụ việc làm.

- Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm được thu phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

- Chính phủ quy định chi tiết Điều 39 Luật Việc làm 2013.

(Điều 39 Luật Việc làm 2013)

* Hoạt động của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

- Tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, người sử dụng lao động.

- Cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động.

- Thu thập và cung cấp thông tin thị trường lao động.

- Phân tích và dự báo thị trường lao động.

- Đào tạo kỹ năng, dạy nghề theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

(Điều 40 Luật Việc làm 2013)

Lê Nguyễn Anh Hào

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 488

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn