Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2024 khi nào bắt đầu? Đối tượng và điều kiện dự thi THPT Quốc gia

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
16/05/2024 18:00 PM

Xin hỏi khi nào thì kỳ thi THPT Quốc gia sẽ bắt đầu và điều kiện dự thi THPT Quốc gia năm 2024 như thế nào? - Minh Tâm (Quảng Ngãi)

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2024 khi nào bắt đầu?  Đối tượng và điều kiện dự thi THPT Quốc gia

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2024 khi nào bắt đầu?  Đối tượng và điều kiện dự thi THPT Quốc gia (Hình ảnh từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2024 khi nào bắt đầu?

Theo Công văn 1277/BGDĐT-QLCL ngày 22/3/2024 thì Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ được diễn ra từ ngày 26/06 – 29/06/2024, trong đó 02 ngày thi chính thức sẽ vào ngày 27 – 28/06/2024.

 

Trước khi tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, các thí sinh sẽ tiến hành đăng ký dự thi theo thời gian quy định tại Phụ lục I kèm theo Công văn 1277/BGDĐT-QLCL ngày 22/3/2024 2024.

Phụ lục I

2. Đối tượng và điều kiện dự thi THPT Quốc gia năm 2024

Theo Điều 12 Quy chế thi ban hành kèm Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT (sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT, khoản 2 Điều 1 Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT) quy định về đối tượng và điều kiện dự thi THPT Quốc gia như sau:

* Đối tượng dự thi gồm:

- Người đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi;

- Người đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước;

- Người đã có Bằng tốt nghiệp THPT, người đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh;

- Một số trường hợp đặc biệt khác do Bộ trưởng Bộ GDĐT quyết định.

* Điều kiện dự thi:

- Đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Quy chế thi ban hành kèm Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT phải bảo đảm được đánh giá ở lớp 12 đạt hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên và học lực không bị xếp loại kém; riêng đối với người học thuộc diện không phải xếp loại hạnh kiểm và người học theo hình thức tự học có hướng dẫn thuộc chương trình GDTX thì không yêu cầu xếp loại hạnh kiểm;

- Đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 Quy chế thi ban hành kèm Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT phải có Bằng tốt nghiệp THCS và phải bảo đảm được đánh giá ở lớp 12 đạt hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên và học lực không bị xếp loại kém; trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do xếp loại học lực kém ở lớp 12, phải đăng ký và dự kỳ kiểm tra cuối năm học đối với một số môn học có điểm trung bình dưới 5,0 (năm) điểm (tại trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc trường phổ thông nơi ĐKDT), bảo đảm khi lấy điểm bài kiểm tra thay cho điểm trung bình môn học để tính lại điểm trung bình cả năm thì đủ điều kiện dự thi về xếp loại học lực theo quy định; trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 12, phải được UBND cấp xã nơi cư trú xác nhận việc chấp hành chính sách pháp luật và các quy định của địa phương để được trường phổ thông nơi học lớp 12 xác nhận đủ điều kiện dự thi về xếp loại hạnh kiểm theo quy định;

- Đối tượng đã tốt nghiệp trung cấp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 12 Quy chế thi ban hành kèm Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT phải bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục 2019 và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ GDĐT;

- Các đối tượng dự thi phải ĐKDT và nộp đầy đủ các giấy tờ đúng thời hạn.

* Đăng ký bài thi:

- Để xét công nhận tốt nghiệp THPT: thí sinh giáo dục THPT thuộc đối tượng quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 12 Quy chế thi ban hành kèm Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT phải dự thi 04 (bốn) bài thi, gồm 03 (ba) bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 01 (một) bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn; thí sinh GDTX thuộc đối tượng quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 12 Quy chế thi ban hành kèm Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT phải dự thi 03 (ba) bài thi, gồm 02 (hai) bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 01 (một) bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh GDTX có thể ĐKDT thêm bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh. Thí sinh được ĐKDT môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông;

- Thí sinh thuộc đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 12 Quy chế thi ban hành kèm Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT được ĐKDT các bài thi độc lập; đối với bài thi tổ hợp, thí sinh chỉ được đăng ký 01 (một) bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần trong cùng 01 (một) bài thi tổ hợp.

Tô Quốc Trình

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,018

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn