Quy định đăng ký biện pháp bảo đảm theo yêu cầu thuộc thẩm quyền của Văn phòng đăng ký đất đai

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
15/03/2024 18:45 PM

Tôi có thể đăng ký biện pháp bảo đảm đối với nhà ở hình thành trong tương lai tại Văn phòng đăng ký đất đai hay không? – Trí Nhân (Kiên Giang)

Quy định đăng ký biện pháp bảo đảm theo yêu cầu thuộc thẩm quyền của Văn phòng đăng ký đất đai

Quy định đăng ký biện pháp bảo đảm theo yêu cầu thuộc thẩm quyền của Văn phòng đăng ký đất đai (Hình từ internet)

1. Đăng ký biện pháp bảo đảm theo yêu cầu thuộc thẩm quyền của Văn phòng đăng ký đất đai

Đăng ký biện pháp bảo đảm theo yêu cầu thuộc thẩm quyền của Văn phòng đăng ký đất đai phải căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định 99/2022/NĐ-CP như sau:

- Thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai, tài sản khác gắn liền với đất hình thành trong tương lai.

- Thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành không phải là nhà ở mà pháp luật không quy định phải đăng ký quyền sở hữu và cũng chưa được đăng ký quyền sở hữu theo yêu cầu, không đăng ký tài sản gắn liền với đất là cây hằng năm và công trình tạm.

- Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hoặc từ hợp đồng mua bán tài sản khác gắn liền với đất sang đăng ký thế chấp đối với nhà ở, thế chấp đối với tài sản khác gắn liền với đất.

- Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

- Đăng ký thay đổi, xóa đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai, tài sản khác gắn liền với đất hình thành trong tương lai.

- Đăng ký thay đổi, xóa đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành không phải là nhà ở mà pháp luật không quy định phải đăng ký quyền sở hữu và cũng chưa được đăng ký quyền sở hữu theo yêu cầu.

- Đăng ký thay đổi, xóa đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

2. Hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm đối với nhà ở hình thành trong tương lai tại Văn phòng đăng ký đất đai

Hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm đối với nhà ở hình thành trong tương lai tại Văn phòng đăng ký đất đai được quy định tại Điều 30 Nghị định 99/2022/NĐ-CP như sau:

- Trường hợp bên bảo đảm đồng thời là người sử dụng đất, hồ sơ đăng ký bao gồm:

+ Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 01a Phiếu yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Phụ lục (01 bản chính).

+ Hợp đồng bảo đảm hoặc hợp đồng bảo đảm có công chứng, chứng thực trong trường hợp Luật Đất đai 2013, Luật Nhà ở 2014, luật khác có liên quan quy định (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực).

+ Giấy chứng nhận đối với quyền sử dụng đất (bản gốc);

+ Giấy phép xây dựng (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực) đối với trường hợp thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai, công trình xây dựng hình thành trong tương lai (trừ trường hợp được miễn giấy phép theo quy định của Luật Xây dựng 2014)

- Trường hợp bên bảo đảm không đồng thời là người sử dụng đất, hồ sơ đăng ký bao gồm:

+ Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 01a Phiếu yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Phụ lục (01 bản chính).

+ Hợp đồng bảo đảm hoặc hợp đồng bảo đảm có công chứng, chứng thực trong trường hợp Luật Đất đai 2013, Luật Nhà ở 2014, luật khác có liên quan quy định (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực).

+ Giấy phép xây dựng (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực) đối với trường hợp thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai, công trình xây dựng hình thành trong tương lai, trừ trường hợp được miễn giấy phép theo quy định của Luật Xây dựng 2014.

- Văn bản thỏa thuận có công chứng, chứng thực giữa người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất về việc người sử dụng đất đồng ý cho xây dựng, tạo lập nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực).

Hoàng Minh Hiến

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 430

Bài viết về

lĩnh vực Dịch vụ pháp lý

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn