Quy định thời hạn ký hợp đồng lao động mới nhất 2023

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Mai Thanh Lợi
20/10/2023 08:18 AM

Xin hỏi quy định về thời hạn ký hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp và người lao động mới nhất 2023? - Duy Khánh (TPHCM)

Khái quát chung về hợp đồng lao động

(1) Hợp đồng lao động

Căn cứ Điều 13 Bộ luật Lao động 2019 thì hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và doanh nghiệp về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.

Trước khi nhận người lao động vào làm việc thì doanh nghiệp phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

(2) Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động

Căn cứ Điều 15 Bộ luật Lao động 2019 thì việc giao kết hợp đồng lao động phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

- Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực.

- Tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội.

(3) Nghĩa vụ cung cấp thông tin khi giao kết hợp đồng lao động

Căn cứ Điều 16 Bộ luật Lao động 2019 thì doanh nghiệp phải cung cấp thông tin trung thực cho người lao động về công việc, địa điểm làm việc, điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn, vệ sinh lao động, tiền lương, hình thức trả lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quy định về bảo vệ bí mật kinh doanh, bảo vệ bí mật công nghệ và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà người lao động yêu cầu.

Người lao động phải cung cấp thông tin trung thực cho doanh nghiệp về họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, trình độ học vấn, trình độ kỹ năng nghề, xác nhận tình trạng sức khỏe và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà doanh nghiệp yêu cầu.

(4) Các loại hợp đồng lao động

Căn cứ Điều 20 Bộ luật Lao động 2019 thì hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

- Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

- Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Quy định thời hạn ký hợp đồng lao động mới nhất 2023

Quy định thời hạn ký hợp đồng lao động mới nhất 2023 (Hình từ internet)

Quy định thời hạn ký hợp đồng lao động

Hiện hành tại Bộ luật Lao động 2019 cũng như các quy định hướng dẫn liên quan, không có điều luật quy định cụ thể về thời hạn ký hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp và người lao động.

Tuy nhiên, căn cứ vào các quy định trong Bộ luật Lao động 2019 thì có thể xác định thời hạn ký hợp đồng lao động trong một số trường hợp cụ thể như sau:

(i) Thời hạn ký hợp đồng lao động lần đầu

Thời hạn ký hợp đồng lao động lần đầu thực hiện theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và người lao động. Tuy nhiên, cần lưu ý tại Khoản 2 Điều 13 Bộ luật Lao động 2019 đã quy định rõ, trước khi nhận người lao động vào làm việc thì doanh nghiệp phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

Đối với trường hợp có thỏa thuận về thử việc thì khi kết thúc thời gian thử việc, doanh nghiệp phải thông báo kết quả thử việc cho người lao động; nếu thử việc đạt yêu cầu thì doanh nghiệp tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết đối với trường hợp thỏa thuận thử việc trong hợp đồng lao động hoặc phải giao kết hợp đồng lao động đối với trường hợp giao kết hợp đồng thử việc.

(ii) Thời hạn ký hợp đồng lao động lần 2

Căn cứ quy định tại Điều 20 Bộ luật Lao động 2019 thì khi hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện như sau:

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết.

- Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

(iii) Thời hạn ký hợp đồng lao động lần 3

Trong trường hợp ký hợp đồng lao động lần 2 là hợp đồng lao động xác định thời hạn, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn (trừ hợp đồng lao động đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước và trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 149, khoản 2 Điều 151 và khoản 4 Điều 177 Bộ luật Lao động 2019 thì không phải ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn).

Thời hạn ký hợp đồng trong trường hợp này sẽ do doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận với nhau sao cho phù hợp và thuận tiện nhất.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 25,084

Bài viết về

Hợp đồng lao động

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn