Có thể sửa thông tin về số CMND trong hợp đồng lao động từ 01/7/2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
08/06/2024 08:34 AM

Khi Chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng theo Luật Căn cước 2023, thì các bên trong hợp đồng lao động có thể tiến hành thỏa thuận để sửa đổi thông tin này.

Có thể sửa thông tin về số CMND trong hợp đồng lao động từ 01/7/2024

Có thể sửa thông tin về số CMND trong hợp đồng lao động từ 01/7/2024 (Hình từ Internet)

Thời hạn sử dụng của thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân từ 01/7/2024

Từ ngày 01/7/2024, Luật Căn cước 2023 sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Khi đó, thời hạn sử dụng của thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân sẽ có sự thay đổi để phù hợp với các quy định trong Luật Căn cước 2023, cụ thể:

(i) Thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày 01/7/2024 sẽ có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ, trừ trường hợp quy định tại (iii).

Trong trường hợp công dân có nhu cầu đổi từ thẻ căn cước công dân sang thẻ căn cước mới theo Luật Căn cước 2023 thì sẽ được cấp đổi theo quy định.

(ii) Chứng minh nhân dân còn hạn sử dụng đến sau ngày 31/12/2024 thì có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12/2024.

Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân, căn cước công dân được giữ nguyên giá trị sử dụng; cơ quan nhà nước không được yêu cầu công dân thay đổi, điều chỉnh thông tin về chứng minh nhân dân, căn cước công dân trong giấy tờ đã cấp.

(iii) Thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng từ ngày 15/01/2024 đến trước ngày 30/6/2024 thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/6/2024.

Có thể sửa thông tin về số CMND trong hợp đồng lao động từ 01/7/2024

Theo Bộ luật Lao động 2019, thông tin về số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động là một trong những nội dung phải có trong hợp đồng lao động.

Trong trường hợp thời hạn sử dụng của Chứng minh nhân dân của người lao động hoặc của người sử dụng lao động thuộc trường hợp (iii), tức sẽ hết hạn từ ngày 01/7/2024 và đã thực hiện việc cấp đổi sang thẻ căn cước mới thì có thỏa thuận sửa đổi số Chứng minh nhân dân thành số thẻ Căn cước trong hợp đồng lao động.

Cụ thể, trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 03 ngày làm việc về nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

Khi đó sẽ có 02 trường hợp xảy ra:

- Trường hợp 1: Nếu hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

- Trường hợp 2: Nếu hai bên không thỏa thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết.

Như vậy, việc sửa thông tin về số CMND trong hợp đồng lao động từ ngày 01/7/2024 theo Bộ luật Lao động 2019 không mang tính bắt buộc, việc sửa đổi này chỉ được thực hiện thông qua thỏa thuận của các bên.

(Khoản 1 Điều 21, Điều 33 Bộ luật Lao động 2019)

Các nội dung phải có trong hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;

- Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;

- Công việc và địa điểm làm việc;

- Thời hạn của hợp đồng lao động;

- Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

- Chế độ nâng bậc, nâng lương;

- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

- Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp;

- Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.

(Khoản 1 Điều 21 Bộ luật Lao động 2019)

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 427

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn