Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động

  • Mẫu phụ lục hợp đồng năm 2023 11:17 | 29/08/2022
  • Cho tôi hỏi mẫu phụ lục hợp đồng lao động và mẫu phụ lục hợp đồng dân sự là mẫu như thế nào? – Kim Oanh (Bình Phước)
  • Quy định về sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động 08:03 | 12/07/2022
  • Trước khi nhận người lao động vào làm việc thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động. Vậy trong khi đang thực hiện hợp đồng mà muốn sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động đã ký thì tiến hành như thế nào?

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn