Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động

  • Hiện nay còn ký hợp đồng 68 không? 15:01 | 12/04/2024
  • Cho tôi hỏi hiện nay còn ký hợp đồng 68 với một số công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp không? – Thị Hường (Tiền Giang)

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn