Cách tính phụ cấp thu hút năm 2023

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
28/02/2023 14:33 PM

Để được hưởng phụ cấp thu hút cần đáp ứng những điều kiện gì? Cách tính phụ cấp thu hút năm 2023 như thế nào? – Tuấn Minh (Sóc Trăng)

Cách tính phụ cấp thu hút năm 2023

Cách tính phụ cấp thu hút năm 2023 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Đối tượng được hưởng phụ cấp thu hút

Đối tượng được hưởng phụ cấp thu hút bao gồm:

- Cán bộ, công chức (kể cả công chức dự bị), viên chức, những người đang trong thời gian tập sự, thử việc và lao động hợp đồng đã được xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập.

- Cán bộ chuyên trách và công chức ở xã, phường, thị trấn.

- Những người làm việc trong các công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước, Quỹ Hỗ trợ phát triển và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, gồm:

+ Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát;

+ Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng (không kể Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng làm việc theo hợp đồng);

+ Công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất, kinh doanh; viên chức chuyên môn, nghiệp vụ và nhân viên thừa hành, phục vụ làm việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định 44/2003/NĐ-CP.

(Mục I.1 Thông tư liên tịch 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC)

2. Điều kiện được hưởng phụ cấp thu hút

Các đối tượng tại mục (1) được hưởng phụ cấp thu hút khi mới đến làm việc ở vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn như:

- Xa xôi, hẻo lãnh, xa khu dân cư;

- Chưa có mạng lưới giao thông, đi lại khó khăn;

- Chưa có hệ thống cung cấp điện, nước sinh hoạt;

- Nhà ở thiếu thốn;

- Chưa có trường học, nhà trẻ, bệnh viện.

(Mục I.2 Thông tư liên tịch 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC)

3. Mức hưởng phụ cấp thu hút năm 2023

- Phụ cấp thu hút gồm 4 mức: 20%, 30%, 50% và 70% so với mức lương hiện hưởng (theo ngạch, bậc, chức vụ, chuyên môn, nghiệp vụ) cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

- Thời gian hưởng phụ cấp thu hút được xác định trong khung thời gian từ 3 năm đến 5 năm đầu khi đến làm việc ở nơi được hưởng phụ cấp thu hút.

- Mức phụ cấp và thời gian hưởng phụ cấp thu hút tuỳ thuộc vào thực tế điều kiện sinh hoạt khó khăn dài hay ngắn của từng vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền.

(Mục II.1 Thông tư liên tịch 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC)

4. Cách tính phụ cấp thu hút năm 2023

Mức tiền phụ cấp thu hút được tính theo công thức sau:


Mức tiền phụ
 cấp thu hút


=

Mứa lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)


X

Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng

(Mục II.2 Thông tư liên tịch 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC)

5. Cách trả phụ cấp thu hút năm 2023

- Phụ cấp thu hút được trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

- Nguồn kinh phí chi trả phụ cấp thu hút:

+ Đối với các cơ quan, đơn vị được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ, phụ cấp thu hút do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành trong dự toán ngân sách được giao hàng năm cho cơ quan, đơn vị.

+ Đối với cơ quan thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính và đơn vị sự nghiệp thực hiện tự chủ tài chính, phụ cấp thu hút do cơ quan, đơn vị chi trả từ nguồn kinh phí khoán và nguồn tài chính được giao tự chủ.

+ Đối với các công ty nhà nước, phụ cấp thu hút được tính vào đơn giá tiền lương và hạch toán vào giá thành hoặc chi phí kinh doanh.

(Mục II.3 Thông tư liên tịch 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC)

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 9,001

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn