Thông tuyến tỉnh BHYT: Không phải ai cũng được thanh toán 100% tiền điều trị nội trú

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
24/12/2020 10:34 AM

Gần đây những thông tin như “thông tuyến tỉnh BHYT”, “BHYT chi trả 100% chi phí điều trị nội trú trái tuyến”… xuất hiện rất nhiều trên các mặt báo; tuy nhiên không phải nội dung nào cũng nói đúng bản chất của việc thông tuyến BHYT . Ở bài viết dưới đây, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT sẽ làm rõ quy định này.

Thông tuyến tỉnh BHYT là gì?

 Khoản 15 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014 có quy định:

Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

….

3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

……..

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

….

6. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này cho người tham gia bảo hiểm y tế khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước.

Tức, kể từ ngày 01/01/2021, người có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh trái tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh sẽ được chi trả phần chi phí điều trị nội trú như đi khám chữa bệnh đúng tuyến.

Hiện nay, một người sử dụng thẻ BHYT có nơi khám chữa bệnh ban đầu là bệnh viện tuyến huyện khi điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh muốn được BHYT thanh toán chi phí như đúng tuyển bắt buộc phải có giấy chuyển tuyến.

Tuy nhiên theo quy định mới thì không cần giấy chuyển tuyến nữa, đó là lý do mà khái niệm “thông tuyến tỉnh BHYT” ra đời.

Khi “thông tuyến tỉnh BHYT” mức hưởng BHYT trái tuyến như thế nào?

Theo quy định tại Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế 2008 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014) thì tùy đối tượng tham gia BHYT mà có 03 mức hưởng đúng tuyến như sau:

- 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

- 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

- 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Kể từ ngày 01/01/2021, nếu có điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh thuộc trường hợp trái tuyến thì:

- Thẻ BHYT là loại có mức hưởng 100% sẽ được thanh toán 100% chi phí điều trị nội trú thuộc phạm vi thanh toán của BHYT.

Ví dụ: Thẻ BHYT của đối tượng là người có công với cách mạng.

- Thẻ BHYT là loại có mức hưởng 95% sẽ được thanh toán 95% chi phí điều trị nội trú thuộc phạm vi thanh toán của BHYT.

Ví dụ: Thẻ BHYT của đối tượng là người thuộc hộ gia đình cận nghèo.

- Thẻ BHYT là loại có mức hưởng 80% sẽ được thanh toán 80% chi phí điều trị nội trú thuộc phạm vi thanh toán của BHYT.

Ví dụ: Thẻ BHYT của đối tượng là NLĐ làm việc trong doanh nghiệp.

Như vậy, Không phải trường hợp nào BHYT cũng chi trả 100% chi phí điều trị nội trú khi đi khám chữa bệnh trái tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh kể từ ngày 01/01/2021 mà nó còn tùy thuộc vào mức hưởng của loại thẻ BHYT.

Quý Nguyễn

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 11,129

Bài viết về

lĩnh vực Bảo hiểm

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn