Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn tổ chức chương trình “Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
21/06/2024 16:08 PM

Bài viết sau đây có nội dung về hướng dẫn tổ chức chương trình “Không để ai bị bỏ lại phía sau” của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn tổ chức chương trình “Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn tổ chức chương trình “Không để ai bị bỏ lại phía sau” (Hình từ Internet)

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1914/BHXH-CSKH ngày 19/06/2024 về tổ chức chương trình “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn tổ chức chương trình “Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - “Không để ai bị bỏ lại phía sau”” do Thủ tướng Chính phủ phát động, qua 04 năm thực hiện Chương trình mang Tết ấm cho người khó khăn được tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế hộ gia đình của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH Việt Nam) đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, giúp nhiều người yếu thế được lưới an sinh xã hội bảo vệ.

Chương trình đã nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng hành của nhiều tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm thuộc các thành phần kinh tế khác nhau, số người có hoàn cảnh khó khăn được lưới an sinh xã hội quan tâm, bảo vệ tăng lên theo từng năm.

Theo đó, ngày 19/06/2024, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1914/BHXH-CSKH gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phối hợp thực hiện chương trình “Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Cụ thể, để tiếp nối chuỗi các hoạt động của phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện:

- Tham mưu với Ban chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế tỉnh, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai sâu rộng Chương trình nhằm thu hút sự tham gia chủ động, tích cực, trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

- Phối hợp với tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đăng ký tham gia Chương trình, kết hợp với chính quyền địa phương rà soát danh sách người có hoàn cảnh khó khăn, nhóm người yếu thế trên địa bàn phù hợp với số lượng đăng ký được hỗ trợ người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện và Bảo hiểm y tế hộ gia đình, đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch.

- Đề xuất thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, nhóm người yếu thế trên địa bàn đảm bảo kịp thời ngay sau khi các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đăng ký tham gia Chương trình.

- Tiếp tục truyền thông sâu rộng, lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc, sự đồng hành thiết thực của Ngành Bảo hiểm xã hội với người có hoàn cảnh khó khăn, nhóm người yếu thế trong cả nước. Gắn việc thực hiện Chương trình với thực hiện mục tiêu “Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế toàn dân” đã được đề ra tại Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 25/10/2017, Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018.

- Định kỳ 06 tháng, 01 năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Chương trình về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Qua Trung tâm CSKH) để tổng hợp.

Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Qua Trung tâm CSKH) để thống nhất, xem xét, giải quyết.

Xem thêm Công văn 1914/BHXH-CSKH ban hành ngày 19/06/2024.

Võ Tấn Đại

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 509

Bài viết về

Bảo hiểm xã hội

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn