Dự kiến bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
15/06/2024 16:15 PM

Mới đây, Quốc hội vừa công bố bản Dự thảo Quyết định bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp của Thủ tướng Chính phủ.

Dự kiến bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ

Dự kiến bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ (Hình từ Internet)

Dự kiến bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ

Với mục đích chấm dứt hiệu lực của các văn bản quy phạm pháp luật đã không còn được áp dụng trên thực tế nhưng chưa có căn cứ xác định hết hiệu lực theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật, Dự thảo Quyết định bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp của Thủ tướng Chính phủ đề xuất bãi bỏ toàn bộ các văn bản sau:

(1) Quyết định 118-TTg ngày 27/02/1996 về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở.

(2) Quyết định 1038/1997/QĐ-TTg về việc thành lập Trung tâm nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng nghiệp vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán trực thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

(3) Quyết định 179/1998/QĐ-TTg về việc thành lập Vụ Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

(4) Quyết định 246/2005/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

(5) Quyết định 17/2007/QĐ-TTg ban hành Quy chế tiếp nhận và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về.

(6) Quyết định 128/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án phát triển thị trường vốn Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.

(7) Quyết định 30/2008/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.

(8) Quyết định 105/2008/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020.

(9) Quyết định 152/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản  làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam.

(10) Quyết định 89/2009/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

(11) Quyết định 09/2010/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn các ngạch Thanh tra Công an nhân dân.

(12) Quyết định 15/2012/QĐ-TTg về thực hiện thí điểm cơ chế tài chính đặc thù đối với Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2012-2014.

(13) Quyết định 32/2012/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020.

(14) Quyết định 17/2013/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình thuộc Bộ Y tế.

(15) Quyết định 29/2014/QĐ-TTg về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương.

(16) Quyết định 33/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2).

(17) Quyết định 55/2015/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 15/2012/QĐ-TTg về thực hiện thí điểm cơ chế tài chính đặc thù đối với Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2012-2014.

(18) Quyết định 35/2016/QĐ-TTg về chế độ bồi dưỡng đối với thành viên Hội đồng Cạnh tranh và người tiến hành, người tham gia tố tụng cạnh tranh.

(19) Quyết định 27/2017/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nghiệp và Phát triển nông thôn.

(20) Quyết định 28/2017/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

(21) Quyết định 48/2017/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

(22) Quyết định 02/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

(23) Quyết định 06/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

(24) Quyết định 15/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

(25) Quyết định 35/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải.

(26) Quyết định 33/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 33/2015/QĐ-TTg.

(27) Quyết định 02/2020/QĐ-TTg về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 29/2014/QĐ-TTg về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương.

(28) Quyết định 24/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 28/2017/QĐ-TTg quy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

(29) Chỉ thị 747/TTg ngày 15/11/1995 về việc tiếp nhận trở lại những công dân Việt nam không được nước ngoài cho cư trú.

(30) Chỉ thị 12/1998/CT-TTg về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 1998.

(31) Chỉ thị 19/1998/CT-TTg về các biện pháp cấp bách phòng và chữa cháy rừng.

(32) Chỉ thị 07/1999/CT-TTg về công tác phòng, chống lụt, bão giảm nhẹ thiên tai năm 1999.

(33) Chỉ thị 06/2000/CT-TTg về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2000.

(34) Chỉ thị 04/2001/CT-TTg về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2001.

(35) Chỉ thị 12/2005/CT-TTg về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2005.

(36) Chỉ thị 08/2006/CT-TTg về việc tăng cường các biện pháp cấp bách ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép.

(37) Chỉ thị 13/2006/CT-TTg về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2006.

(38) Chỉ thị 08/2007/CT-TTg về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2007.

(39) Chỉ thị 08/2008/CT-TTg về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2008.

(40) Chỉ thị 30/2008/CT-TTg về việc kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Trần Trọng Tín

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 493

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn