Đề xuất quy định về hồ sơ sức khỏe điện tử và sổ sức khỏe điện tử mới nhất

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
08/06/2024 18:00 PM

Nội dung về hồ sơ sức khỏe điện tử và sổ sức khỏe điện tử đang được đề cập tại dự thảo (lần 3) Nghị định về quản lý dữ liệu y tế điện tử của Bộ Y tế.

Đề xuất quy định về hồ sơ sức khỏe điện tử và sổ sức khỏe điện tử mới nhất

Đề xuất quy định về hồ sơ sức khỏe điện tử và sổ sức khỏe điện tử mới nhất (Hình từ internet)

Bộ Y tế đang dự thảo (lần 3) Nghị định quy định quản lý dữ liệu y tế điện tử bao gồm tạo lập, thu thập, cập nhật, điều chỉnh, duy trì, khai thác, sử dụng, kết nối và chia sẻ dữ liệu y tế điện tử.

Đề xuất quy định về hồ sơ sức khỏe điện tử và sổ sức khỏe điện tử mới nhất

*Giải thích về hồ sơ và sổ sức khỏe điện tử

Cụ thể, dự thảo trên đã nêu giải thích về hồ sơ sức khỏe điện tử, sổ sức khỏe điện tử mà trước đây chưa có văn bản giải thích như sau:

Hồ sơ sức khỏe điện tử là cơ sở dữ liệu bao gồm thông tin hành chính, tiền sử bệnh, tóm tắt về quá trình phòng bệnh, khám bệnh và chữa bệnh của cá nhân tại các cơ sở y tế.

Sổ sức khỏe điện tử là ứng dụng hoặc phần mềm công nghệ thông tin để lưu trữ, cập nhật, hiển thị và tra cứu thông tin sức khỏe của cá nhân.

*Khai thác và sử dụng dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử và sổ sức khỏe điện tử

Tại khoản 4, Điều 15 dự thảo Nghị định, đã đề xuất quy định về khai thác và sử dụng dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử và sổ sức khỏe điện tử như sau:

- Nhóm thông tin về sức khỏe cá nhân được quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 9 dự thảo Nghị định được dùng cho việc xây dựng kho dữ liệu về hồ sơ sức khỏe điện tử và triển khai Sổ sức khỏe điện tử của công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài khi sử dụng dịch vụ y tế tại các cơ sở y tế hoạt động theo quy định của pháp luật. 

- Nhóm thông tin về sức khỏe cá nhân được quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 9 dự thảo Nghị định được tích hợp vào thẻ căn cước để thực hiện việc hiển thị thông tin về Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID theo quy định.

- Bộ Y tế quy định về Hồ sơ sức khỏe điện tử, Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID.

- Cơ sở y tế hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật, công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đã được cấp số định danh cá nhân được sử dụng Sổ sức khoẻ điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID để thay thế các giấy tờ khi sử dụng dịch vụ y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế.     

Quy định về tích hợp sổ sức khỏe điện tử lên VNeID hiện nay

Tại Quyết định 1332/QĐ-BYT ban hành ngày 21/5/2024 về tích hợp sổ sức khỏe điện tử lên VNeID như sau:

- Ban hành kèm theo Quyết định 1332/QĐ-BYT thí điểm “Sổ sức khoẻ điện tử” phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID (Phụ lục kèm theo). Nội dung “Sổ sức khoẻ điện tử” được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tạo lập, ký số và để tích hợp trên ứng dụng VneID.

- “Sổ sức khoẻ điện tử” để áp dụng thí điểm cho người bệnh, sử dụng tại tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và tư nhân và các nhu cầu khác của người dân phù hợp với các quy định của pháp luật.

Chuẩn và định dạng liên thông dữ liệu Sổ sức khoẻ điện tử thực hiện theo quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan.

Việc hiển thị các nội dung thông tin trong Sổ sức khoẻ điện tử trên ứng dụng điện tử bảo đảm đầy đủ, thuận tiện khi sử dụng, dễ truy cập, dễ xem, thuận tiện tra cứu.

Lê Nguyễn Anh Hào

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 969

Bài viết về

lĩnh vực Y tế

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn