Nghiên cứu các gói chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng mới

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Hồ Quốc Tuấn
07/06/2024 17:27 PM

Việc nghiên cứu các gói chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng mới là nội dung tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2024.

Nghiên cứu các gói chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng mới

Nghiên cứu các gói chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng mới (Hình từ internet)

Ngày 05/6/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 82/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 05 năm 2024.

Nghiên cứu các gói chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng mới

Theo đó, tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

- Khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ đầu tư theo kết luận của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 223/TB-VPCP ngày 15/5/2024 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3601/VPCP-KTTH ngày 25/5/2024, bảo đảm yêu cầu về chất lượng, tiến độ.

- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các Bộ: Tài chính, Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát kỹ lưỡng các quy định pháp luật về huy động, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài để làm rõ những khó khăn, vướng mắc, bất cập, không phù hợp thực tiễn, gây ách tắc kéo dài các thủ tục trong thực hiện huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn này; báo cáo Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trước ngày 30/6/2024 để chỉ đạo, có phương án xử lý kịp thời, hiệu quả.

- Khẩn trương tổng kết việc thực hiện các cơ chế, chính sách thí điểm, đặc thù cho một số địa phương, việc thực hiện Nghị quyết 106/2023/QH15 của Quốc hội thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ; trên cơ sở đó, báo cáo Chính phủ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho phép mở rộng phạm vi, đối tượng áp dụng.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an rà soát, đánh giá bộ chỉ tiêu thống kê quốc gia, thống nhất thông tin, dữ liệu cần thiết tạo lập trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp tại Trung tâm dữ liệu quốc gia để phục vụ công tác thống kê từ dữ liệu của các bộ, cơ quan nhằm giảm thiểu công tác điều tra thống kê hiện nay.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan khẩn trương đề xuất thực hiện ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại điểm 4 Thông báo sô 3691/TB-TTKQH ngày 23/5/2024 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định; trường hợp có khó khăn, vướng mắc, cần đề xuất phương án xử lý phù hợp, khả thi, đúng quy định, báo cáo cấp có thẩm quyền.

- Tổ chức nghiên cứu, soạn thảo theo trình tự, thủ tục rút gọn Nghị định thay thế Nghị định 94/2020/NĐ-CP ngày 20/8/2020 quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trình Chính phủ trong quý III năm 2024.

- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền các gói chính sách với quy mô đủ lớn, phù hợp, khả thi để hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp “đầu đàn”, doanh nghiệp dân tộc và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, các ngành, lĩnh vực mới như chip, bán dẫn, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh..., báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2024.

Xem chi tiết nội dung tại Nghị quyết 82/NQ-CP ngày 05/6/2024.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 559

Bài viết về

lĩnh vực Doanh nghiệp

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn