Tiêu chuẩn bổ nhiệm với trưởng khoa đơn vị khám chữa bệnh

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
22/05/2024 14:57 PM

Xin hỏi hiện nay tiêu chuẩn bổ nhiệm với trưởng khoa đơn vị khám chữa bệnh là gì? - Thanh Hào (Nghệ An)

Tiêu chuẩn bổ nhiệm với trưởng khoa đơn vị khám chữa bệnh

Tiêu chuẩn bổ nhiệm với trưởng khoa đơn vị khám chữa bệnh (Hình ảnh từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 16/5/2024, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1289/QĐ-BYT quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức đối với các chức vụ quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Y tế.

Tiêu chuẩn bổ nhiệm với trưởng khoa đơn vị khám chữa bệnh

* Tiêu chuẩn chung

Theo Điều 6 Quyết định 1289/QĐ-BYT ngày 16/5/2024 thì tiêu chuẩn chung để bổ nhiệm chức danh trưởng khoa đơn vị khám bệnh, chữa bệnh bao gồm:

- Về chính trị tư tưởng: Trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng; có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trong bất cứ tình huống nào, kiên quyết đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước; đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; yên tâm công tác, chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

- Về đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật: Có phẩm chất đạo đức trong sáng; lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, tâm huyết và có trách nhiệm với công việc; không tham vọng quyền lực, không háo danh; có tinh thần đoàn kết, xây dựng, gương mẫu, thương yêu đồng chí, đồng nghiệp; bản thân không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi và tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa" trong nội bộ; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm, nói không đi đối với làm; thực hiện công bằng, chính trực, trọng dụng người tài, không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của minh để trục lợi; tuân thủ và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

- Về năng lực và uy tín: Có tư duy đổi mới, có tầm nhìn, phương pháp làm việc khoa học; có năng lực tổng hợp, phân tích và dự báo; có khả năng phát hiện những mâu thuẫn, thách thức, thời cơ, thuận lợi, vấn đề mới, khó và những hạn chế, bất cập trong thực tiễn; mạnh dạn đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả để phát huy, thúc đẩy hoặc tháo gỡ; có năng lực thực tiễn, nắm chắc và hiểu biết cơ bản tình hình thực tế để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở lĩnh vực, địa bàn công tác được phân công; cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và vi nhân dân phục vụ; có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo; gương mẫu, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể, cá nhân; được cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tin tưởng, tín nhiệm.

* Tiêu chuẩn cụ thể

Tại Điều 9 Quyết định 1289/QĐ-BYT ngày 16/5/2024 thì tiêu chuẩn cụ thể đối với chức danh trưởng khoa đơn vị cơ sở khám bệnh, chữa bệnh như sau:

(1) Trình độ chuyên môn:

- Khoa lâm sàng: Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ y học trở lên (tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp II hoặc tiến sĩ y học đối với đơn vị hạng đặc biệt), có ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực, công việc đảm nhiệm;

- Khoa cận lâm sàng: Tốt nghiệp chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ trở lên (tốt nghiệp chuyên khoa cấp II hoặc tiến sĩ đối với đơn vị hạng đặc biệt), có ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực, công việc đảm nhiệm;

- Phòng điều dưỡng: Tốt nghiệp cử nhân điều dưỡng trở lên (tốt nghiệp chuyên khoa cấp I điều dưỡng hoặc thạc sĩ điều dưỡng trở lên đối với đơn vị hạng đặc biệt);

- Khoa dược: Tốt nghiệp dược sĩ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ được học trở lên (tốt nghiệp dược sĩ chuyên khoa cấp II hoặc tiến sĩ dược học đối với đơn vị hạng đặc biệt);

- Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn: Tốt nghiệp đại học trở lên (tốt nghiệp chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ trở lên đối với đơn vị hạng đặc biệt), có ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực, công việc đảm nhiệm; có chứng chỉ đào tạo kiểm soát nhiễm khuẩn theo quy định;

- Khoa dinh dưỡng: Tốt nghiệp cử nhân dinh dưỡng hoặc tốt nghiệp bác sĩ và có chứng chỉ đào tạo dinh dưỡng từ 6 tháng trở lên (tốt nghiệp chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ ngành dinh dưỡng trở lên đối với đơn vị hạng đặc biệt);

- Các khoa/phòng khối hành chính (chức năng): Tốt nghiệp đại học trở lên, có ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực, công việc đảm nhiệm.

(2) Trình độ lý luận chính trị: Tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị trở lên.

(3) Kinh nghiệm trong công tác, quản lý: Đã và đang giữ chức vụ cấp phó trưởng khoa phòng hoặc chức vụ tương đương ít nhất là 02 năm.

Xem thêm Quyết định 1289/QĐ-BYT có hiệu lực kể từ ngày 16/5/2024.

Tô Quốc Trình

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 879

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn