Điều kiện tiêu chuẩn vào làm viên chức tại các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam năm 2024

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
16/05/2024 13:30 PM

Xin được hỏi điều kiện tiêu chuẩn vào làm viên chức tại các đơn vị trực thuộc bảo hiểm xã hội 20204 như thế nào? – Minh Ngọc (Hải Phòng)

Điều kiện tiêu chuẩn vào làm viên chức tại các đơn vị trực thuộc bảo hiểm xã hội 2024

Điều kiện tiêu chuẩn vào làm viên chức tại các đơn vị trực thuộc bảo hiểm xã hội 2024 (Hình từ internet)

Điều kiện tiêu chuẩn vào làm viên chức tại các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam năm 2024

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có Kế hoạch 1248/KH-BHXH về tiếp nhận vào làm viên chức tại các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2024

Theo đó, điều kiện tiêu chuẩn để có thể đăng ký dự tuyển viên chức theo Mục II Kế hoạch 1248/KH-BHXH như sau:

*Điều kiện, tiêu chuẩn chung

- Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

+ Từ đủ 18 tuổi trở lên;

+ Có đơn đăng ký dự tuyển;

+ Có lý lịch rõ ràng;

+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

+ Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

* Điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn        

- Đối với tiếp nhận vào làm viên chức tương đương ngạch chuyên viên: Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn đối với chức danh nghề nghiệp viên chức hạng III (ngạch chuyên viên hoặc tương đương): Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tiếp nhận vào làm viên chức.

- Đối với tiếp nhận vào làm viên chức tương đương ngạch cán sự: Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn đối với chức danh nghề nghiệp viên chức hạng IV (ngạch cán sự hoặc tương đương): Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tiếp nhận vào làm viên chức.

* Điều kiện về trình độ tin học, ngoại ngữ

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm cụ thể (Không yêu cầu thí sinh dự tuyển nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học ở trình độ tương ứng khi nộp hồ sơ dự tuyển).

(Theo Thông tư  02/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư và Thông tư 06/2022/TT-BNV  sửa đổi, bổ sung Thông tư 02/2021/TT-BNV).

Hồ sơ đề nghị tiếp nhận vào làm viên chức

Theo quy định tại khoản 3, Điều 13 Nghị định 115/2020/NĐ-CP được sửa đổi tại khoản 7 Điều 1 Nghị định 85/2023/NĐ-CP; hồ sơ của người được đề nghị tiếp nhận vào làm viên chức bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch cá nhân theo quy định hiện hành được lập trong thời hạn 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

Đối với văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, khi nộp hồ sơ tiếp nhận vào làm viên chức thí sinh cần nộp bản photo văn bằng và bảng kết quả học tập (tất cả kèm bản dịch sang tiếng Việt công chứng) và bản photo giấy công nhận văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường hợp văn bằng được miễn thực hiện thủ tục công nhận văn bằng theo quy định tại Điều 5 Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh phải nộp các tài liệu chứng minh văn bằng được miễn thực hiện thủ tục công nhận văn bằng theo quy định. Trường hợp không có giấy công nhận văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc các tài liệu chứng minh văn bằng được miễn thực hiện thủ tục công nhận văn bằng sẽ không đủ điều kiện để tiếp nhận vào làm viên chức.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận;

- Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác (nếu có).

- Bản sao các quyết định, giấy tờ liên quan đến thời gian đã làm việc như: Quyết định tuyển dụng, quyết định thôi việc, quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc; các quyết định lương, sổ BHXH và các hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc...

Tờ trình và danh sách đề nghị tiếp nhận vào làm viên chức và hồ sơ các cá nhân đề nghị các đơn vị gửi về BHXH Việt Nam (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 12/5/2024.

(Theo Mục III Kế hoạch 1248/KH-BHXH)

Lê Nguyễn Anh Hào

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 366

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn