Đã có Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT về mẫu hồ sơ báo cáo đánh giá tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Hồ Quốc Tuấn
08/05/2024 22:07 PM

Xin cho tôi hỏi đã có Thông tư về mẫu hồ sơ báo cáo đánh giá tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu hay chưa? - Minh Triết (Đà Nẵng)

Đã có Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT về mẫu hồ sơ báo cáo đánh giá tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Đã có Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT về mẫu hồ sơ báo cáo đánh giá tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu

Ngày 26/4/2024, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu.

Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT​

Theo đó, Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu.

Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện hoặc có liên quan đến hoạt động quy định trên.

Quy định chuyển tiếp của Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT:

- Đoàn kiểm tra được thành lập theo Quyết định kiểm tra ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thực hiện hoạt động theo Quyết định đó và quy định tại Thông tư 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu.

- Đối với gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp:

+ Đối với gói thầu đã phát hành hồ sơ yêu cầu từ ngày 01/01/2024 đến trước ngày 27/02/2024, việc lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng được thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu 2023, các nội dung còn phù hợp với Luật Đấu thầu 2023 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP;

+ Đối với gói thầu đã phát hành hồ sơ yêu cầu từ ngày 27/02/2024 đến trước ngày 15/6/2024, việc lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng được thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu 2023, Nghị định 24/2024/NĐ-CP;

+ Kể từ ngày 15/6/2024, trường hợp gói thầu chưa phát hành hồ sơ yêu cầu trước ngày 15/6/2024 thì phải lập, sửa đổi, trình, thẩm định, phê duyệt hồ sơ yêu cầu theo quy định của Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT.

Xem thêm Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2024.

Kể từ ngày Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành, các Thông tư sau hết hiệu lực thi hành:

- Thông tư 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu;

- Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu;

- Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Bãi bỏ quy định tại Điều 10 Thông tư 09/2019/TT-BKHĐT ngày 29/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều khoản của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước và hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

>>> Xem thêm nội dung: Tổng hợp các mẫu hồ sơ báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác đấu thầu theo Thông tư 07/2024

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 27,708

Bài viết về

lĩnh vực Đấu thầu

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn