Thủ tục gia hạn chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu mới nhất

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
20/06/2024 15:16 PM

Bài viết sau đây có nội dung về thủ tục gia hạn chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu mới nhất trong Quyết định 1351/QĐ-BKHĐT năm 2024.

Thủ tục gia hạn chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu mới nhất

Thủ tục gia hạn chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu mới nhất (Hình từ Internet)

Ngày 14/06/2024, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 1351/QĐ-BKHĐT công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực đấu thầu trong đó có thủ tục gia hạn chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu.

1. Thủ tục gia hạn chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu mới nhất 

Theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định 1351/QĐ-BKHĐT ngày 14/6/2024 thì thủ tục gia hạn chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu bao gồm:

(1) Trình tự thực hiện

 - Cá nhân có nhu cầu cấp gia hạn chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu thực hiện đăng ký gia hạn hiệu lực chứng chỉ trên Hệ thống trong thời hạn tối thiểu 15 ngày trước ngày hết hiệu lực của chứng chỉ. Sau thời hạn này, cá nhân không được đăng ký gia hạn hiệu lực chứng chỉ và phải dự thi, cấp chứng chỉ lần đầu theo quy định Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT). Hệ thống quản lý cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu có địa chỉ tại https://chungchidauthau.mpi.gov.vn .

- Cục Quản lý đấu thầu ban hành quyết định cấp chứng chỉ, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành quyết định cấp chứng chỉ.

- Cá nhân được cấp gia hạn hiệu lực chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu trong thời hạn tối đa 07 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định cấp gia hạn chứng chỉ.

(2) Cách thức thực hiện: Trực tuyến trên Hệ thống.

(3) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp gia hạn theo Mẫu số 05 Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT.

Mẫu số 05​

- 01 ảnh màu mới chụp không quá 06 tháng, cỡ 3cm x 4cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, trang phục lịch sự.

(4) Số bộ hồ sơ: 01 bộ.

(5) Thời hạn giải quyết:

Cá nhân được cấp gia hạn chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu trong thời hạn tối đa 07 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định cấp gia hạn chứng chỉ.

(6) Cơ quan thực hiện:

- Thủ tục hành chính cấp Trung ương: Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Thủ tục hành chính cấp tỉnh: Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(7) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

(8) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu.

(9) Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí, lệ phí): Chi phí cấp gia hạn chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu 100.000 đồng/lần (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng phải nộp theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thuế giá trị gia tăng 2008).

(10) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): Mẫu đơn đăng ký theo Mẫu số 05 Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT.

Mẫu số 05

(11) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): Cấp gia hạn chứng chỉ được thực hiện trong trường hợp chứng chỉ hết hiệu lực theo quy định của Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT. Cá nhân có nhu cầu gia hạn hiệu lực thực hiện đăng ký gia hạn.

2. Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT thì chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu là chứng chỉ do cơ quan quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT này cấp cho cá nhân tham dự thi và đạt kết quả quy định tại khoản 3 Điều 20 Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT.

Xem thêm Quyết định 1351/QĐ-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 14/06/2024.

Võ Tấn Đại

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 555

Bài viết về

lĩnh vực Đấu thầu

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn