Thủ tục lựa chọn nhà thầu tổ chức chương trình nghệ thuật theo Luật Đấu thầu 2023

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
20/06/2024 17:15 PM

Thủ tục lựa chọn nhà thầu trong trường đặc biệt, bao gồm tổ chức chương trình nghệ thuật được quy định tại Nghị định 24/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023.

Thủ tục lựa chọn nhà thầu tổ chức chương trình nghệ thuật theo Luật Đấu thầu 2023

Thủ tục lựa chọn nhà thầu tổ chức chương trình nghệ thuật (Hình từ Internet)

Thủ tục lựa chọn nhà thầu tổ chức chương trình nghệ thuật theo Luật Đấu thầu 2023

Điều 20 Luật Đấu thầu 2023 quy định các hình thức lựa chọn nhà thầu bao gồm: Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện, tham gia thực hiện của cộng đồng, đàm phán giá và lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt. Việc lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt được áp dụng đối với các gói thầu không thể lựa chọn nhà thầu theo các hình thức còn lại, trong đó bao gồm việc tổ chức các chương trình nghệ thuật, cụ thể tại điểm e, g khoản 1 Điều 29 Luật Đấu thầu 2023 quy định:

- Gói thầu thực hiện nhiệm vụ chính trị do Đảng và Nhà nước giao, bao gồm: tuyên truyền trên báo in, báo điện tử, đài phát thanh, truyền hình và phương tiện thông tin đại chúng khác trong trường hợp cơ quan, đơn vị được giao kinh phí tuyên truyền trực tiếp ký hợp đồng với các cơ quan này để thực hiện; tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt; hợp tác sản xuất phim.

- Gói thầu sản xuất và lắp đặt sân khấu phục vụ sản xuất chương trình phát sóng gắn liền với ý tưởng thực hiện; thuê địa điểm để tổ chức sản xuất, ghi hình chương trình mang tính nghệ thuật cao.

Căn cứ Điều 83 Nghị định 24/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà thầu, thủ tục lựa chọn nhà thầu tổ chức chương trình nghệ thuật được quy định như sau:

(1) Thủ trưởng cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp tổ chức chương trình nghệ thuật và quy trình lựa chọn tương ứng theo quy định tại khoản 4 Điều 83 Nghị định 24/2024/NĐ-CP để áp dụng chung cho các gói thầu thuộc phạm vi quản lý.

(2) Trên cơ sở quyết định của Thủ trưởng cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại mục (1), người có thẩm quyền, chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại khoản 4 Điều 83 Nghị định 24/2024/NĐ-CP.

(3) Quy trình lựa chọn nhà thầu tổ chức chương trình nghệ thuật gồm các bước:

- Lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

- Thương thảo hợp đồng với nhà thầu được xác định có đủ năng lực, kinh nghiệm;

- Phê duyệt, công khai kết quả lựa chọn nhà thầu;

- Hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà thầu: Hợp đồng phải bao gồm đầy đủ các nội dung liên quan đến yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được và giá trị hợp đồng;

- Việc đăng tải thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu và các thông tin về đấu thầu khác được thực hiện theo quy định tại Điều 7 và Điều 8 của Luật Đấu thầu 2023.

(4) Văn bản đề nghị phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu tổ chức chương trình nghệ thuật phải nêu rõ lý do không thể đáp ứng điều kiện về lựa chọn nhà thầu quy định tại các điều 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 và 28 của Luật Đấu thầu 2023.

Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết, thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, lựa chọn nhà đầu tư để ký kết, thực hiện hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.
(theo khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu 2023)

Trần Trọng Tín

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 672

Bài viết về

lĩnh vực Đấu thầu

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn