Quy định về cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán từ 01/7/2024

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
27/04/2024 11:58 AM

Cho tôi hỏi sắp tới quy định về cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán có sự thay đổi đúng không? - Hoàng Liên (Bến Tre)

Quy định cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Quy định cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán (Hình từ internet)

Thông tư 23/2024/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn về quản lý và kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán, trong đó, có sửa đổi quy định về cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

Quy định về cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Căn cứ theo Luật Kế toán 2015 cùng với Thông tư 23/2024/TT-BTC Thông tư 297/2016/TT-BTC việc cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán kể từ ngày 01/7/2024 được quy định như sau: 

1. Các trường hợp cấp lại cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Theo đó, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán phải làm thủ tục đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán trong trường hợp:

Trường hợp 1: Có sự thay đổi về tên, người đại diện theo pháp luật, giám đốc, tổng giám đốc và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam. (Đơn đề nghị đối với trường hợp này thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 297/2016/TT-BTC)

Trường hợp 2: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán bị mất hoặc bị hư hỏng. (Đơn đề nghị đối với trường hợp này thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 297/2016/TT-BTC)

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán đối với các trường hợp nêu trên gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán;

- Bản gốc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán đã được cấp, trừ trường hợp Giấy chứng nhận bị mất hoặc hư hỏng;

- Các tài liệu khác liên quan đến việc đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán (nếu có).

Sau đó doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán phải đề nghị Bộ Tài chính cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi các nội dung về tên, người đại diện theo pháp luật, giám đốc, tổng giám đốc và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam hoặc kể từ ngày phát hiện Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán bị rách, hỏng, mất. (Nội dung mới sửa đổi theo Thông tư 23/2024/TT-BTC).

3. Thời hạn và nộp phí đối với cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Thời hạn cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bên cạnh đó, tổ chức khi nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán thì phải nộp phí thẩm định cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán theo quy định của Bộ Tài chính.

 Nguyễn Hữu Hiệp

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 506

Bài viết về

lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn