Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
04/04/2024 13:53 PM

Cho tôi hỏi pháp luật hiện nay quy định tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ như thế nào? - Song Ngư (TPHCM)

Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ

Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ (Hình ảnh từ Internet)

Ngày 25/3/2024, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 03/2024/TT-TTCP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 2022 đối với ngành Thanh tra.

Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ

Theo Điều 4 Thông tư 03/2024/TT-TTCP quy định về tiêu chuẩn, đối tượng xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ” như sau:

- Danh hiệu “Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ” được xét tặng cho tập thể các vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ và Thanh tra Bộ, Thanh tra tỉnh, Thanh tra ở cơ quan thuộc Chính phủ, Thanh tra Cơ yếu đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 26 Luật Thi đua, khen thưởng 2022.

- Đối tượng được xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ” là các tập thể tiêu biểu, dẫn đầu phong trào thi đua của cụm, khối thi đua do Tổng Thanh tra Chính phủ tổ chức, bao gồm:

+ Các vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ;

+ Thanh tra Bộ;

+ Thanh tra tỉnh;

+ Thanh tra ở cơ quan thuộc Chính phủ; Thanh tra Cơ yếu.

- Các vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ được xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ” mà được lựa chọn tiếp tục trình Thủ tướng Chính phủ xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” thì Thanh tra Chính phủ sẽ không ra quyết định tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ” mà làm thủ tục để trình Thủ tướng Chính phủ xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ”.

Trường hợp vụ, cục, đơn vị không được xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua

của Chính phủ” thì Thanh tra Chính phủ sẽ ra quyết định tặng danh hiệu “Cờ thi

đua của Thanh tra Chính phủ” cho vụ, cục, đơn vị đó.

Điều 26 Luật Thi đua, khen thưởng 2022 quy định về danh hiệu cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh như sau:

- Danh hiệu cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh để tặng hằng năm cho tập thể dẫn đầu phong trào thi đua của cụm, khối thi đua do Bộ, ban, ngành, tỉnh tổ chức và đạt các tiêu chuẩn sau đây:

+ Hoàn thành vượt các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; là tập thể tiêu biểu xuất sắc trong Bộ, ban, ngành, tỉnh;

+ Nội bộ đoàn kết; tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội khác.

- Danh hiệu cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh để tặng cho tập thể dẫn đầu phong trào thi đua theo chuyên đề do Bộ, ban, ngành, tỉnh phát động có thời gian thực hiện từ 03 năm trở lên khi tổng kết phong trào.

- Bộ, ban, ngành, tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quy định chi tiết, hướng dẫn cụ thể đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh.

Xem thêm Thông tư 03/2024/TT-TTCP có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2024.

Thông tư 01/2016/TT-TTCP quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra hết hiệu lực khi Thông tư 03/2024/TT-TTCP có hiệu lực.

Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu tại Thông tư 03/2024/TT-TTCP được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo các văn bản mới ban hành.

Tô Quốc Trình

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 371

Bài viết về

lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn