Mẫu đơn đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm từ ngày 15/02/2024

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
04/01/2024 09:31 AM

Cho tôi hỏi mẫu đơn đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm như thế nào? - Mỹ Châu (Kiên Giang)

Mẫu đơn đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm từ ngày 15/02/2024

Mẫu đơn đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm từ ngày 15/02/2024 (Hình từ Internet)

Ngày 30/12/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 31/2023/TT-BYT quy định về thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.

1. Mẫu đơn đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm từ ngày 15/02/2024

Mẫu đơn đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 31/2023/TT-BYT như sau:

Mẫu số 01

>> Hướng dẫn điền mẫu đơn đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm như sau:

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp

(2) Tên cơ quan tiến hành thanh tra, kiểm tra

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan ban hành công văn

(4) Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

(5) Tên cuộc thanh tra, kiểm tra

(6) Tên, địa chỉ cơ sở được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

(7) Tên điều kiện không đảm bảo an toàn thực phẩm

(8) Điểm, khoản, Điều của văn bản được quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 31/2023/TT-BYT.

2. Căn cứ thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Căn cứ thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Điều 3 Thông tư 31/2023/TT-BYT như sau:

- Cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 2 Thông tư 31/2023/TT-BYT thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi thực hiện thanh tra, kiểm tra hoặc thu hồi theo đề nghị của cơ quan thanh tra, kiểm tra theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 31/2023/TT-BYT khi phát hiện cơ sở không đủ các điều kiện sau:

+ Không đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm để sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm phù hợp với từng loại hình sản xuất quy định tại Điều 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Luật An toàn thực phẩm 2010; các quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; Điều 28 Nghị định 15/2018/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác có liên quan;

+ Không có đăng ký ngành, nghề kinh doanh thực phẩm trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của cơ quan tiến hành thanh tra, kiểm tra, cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 2 Thông tư 31/2023/TT-BYT phải ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của cơ sở theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư 31/2023/TT-BYT.

Mẫu số 02

3. Thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Điều 2 Thông tư 31/2023/TT-BYT như sau:

Cơ quan cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có quyền thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã cấp.

Xem thêm Thông tư 31/2023/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 15/02/2024.

Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu trong Thông tư 31/2023/TT-BYT có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì áp dụng thực hiện theo quy định tại văn bản mới.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 801

Bài viết về

lĩnh vực An toàn thực phẩm

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn