Cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm từ ngày 15/02/2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
04/01/2024 08:26 AM

Cho tôi hỏi cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm như thế nào? - Thùy Nguyên (Tiền Giang)

Cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm từ ngày 15/02/2024

Cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm từ ngày 15/02/2024 (Hình từ Internet)

Ngày 30/12/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 29/2023/TT-BYT hướng dẫn nội dung, cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm.

1. Nội dung ghi thành phần dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm

Nội dung ghi thành phần dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm theo Điều 5 Thông tư 29/2023/TT-BYT như sau:

- Thực phẩm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, lưu thông tại Việt Nam thực hiện ghi các thành phần dinh dưỡng sau đây:

+ Năng lượng;

+ Chất đạm;

+ Carbohydrat;

+ Chất béo;

+ Natri.

- Nước giải khát, sữa chế biến cho thêm đường quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP và thực phẩm cho thêm đường khác: thực hiện ghi 05 thành phần dinh dưỡng quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 29/2023/TT-BYT (năng lượng, chất đạm, carbohydrat, chất béo, natri) và đường tổng số.

- Thực phẩm được chế biến dưới hình thức chiên rán: thực hiện ghi 05 thành phần dinh dưỡng quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 29/2023/TT-BYT (năng lượng, chất đạm, carbohydrat, chất béo, natri) và chất béo bão hoà.

- Đối với thực phẩm không chứa hoặc có chứa thành phần dinh dưỡng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 5 Thông tư 29/2023/TT-BYT nhưng giá trị dinh dưỡng của thành phần đó nhỏ hơn giá trị quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 29/2023/TT-BYT thì không bắt buộc phải ghi thành phần dinh dưỡng đó trên nhãn thực phẩm.

>> Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 29/2023/TT-BYT quy định về thành phần dinh dưỡng không bắt buộc ghi trên nhãn thực phẩm như sau:

- Thành phần năng lượng có giá trị ≤ 4 kcal trên 100 ml (dạng lỏng).

- Thành phần chất đạm ≤ 0,5 g trên 100 g (dạng rắn) hoặc trên 100 ml (dạng lỏng).

- Thành phần Carbohydrat có giá trị ≤ 0,5 g trên 100 g (dạng rắn) hoặc trên 100 ml (dạng lỏng).

- Thành phần chất béo có giá trị ≤ 0,5 g trên 100 g (dạng rắn) hoặc trên 100 ml (dạng lỏng).

- Thành phần chất béo bão hòa có giá trị ≤ 0,1 g trên 100 g (dạng rắn) hoặc ≤ 0,1 g trên 100 ml (dạng lỏng).

- Thành phần đường tổng số có giá trị ≤ 0,5 g trên 100 g (dạng rắn) hoặc ≤ 0,5 g trên 100 ml (dạng lỏng).

- Thành phần natri có giá trị ≤ 0,005 g trên 100 g.

2. Cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm từ ngày 15/02/2024

Cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm theo Điều 6 Thông tư 29/2023/TT-BYT như sau:

- Thông tin về giá trị năng lượng được tính bằng ki-lô-ca-lo (kcal); thông tin về hàm lượng chất đạm, carbohydrat, chất béo, chất béo bão hòa, đường tổng số được tính bằng gam (g); thông tin về hàm lượng natri được tính bằng miligam (mg). Thông tin các thành phần dinh dưỡng được biểu thị trong 100g hoặc 100ml thực phẩm hoặc trong một khẩu phần ăn đã được xác định hàm lượng trên nhãn hoặc theo mỗi phần đóng gói khi số phần trong bao gói đó được công bố.

- Tổ chức, cá nhân có thể biểu thị thêm phần trăm (%) giá trị dinh dưỡng tham chiếu đối với các thành phần dinh dưỡng quy định tại Điều 5 Thông tư 29/2023/TT-BYT (mục 1). 

Trường hợp tổ chức, cá nhân tự nguyện biểu thị thêm phần trăm (%) giá trị dinh dưỡng tham chiếu thì thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 29/2023/TT-BYT.

Phụ lục II

- Giá trị dinh dưỡng của các thành phần dinh dưỡng quy định tại Điều 5 Thông tư 29/2023/TT-BYT (mục 1) phải được thể hiện bằng số, đầy đủ các thành phần dinh dưỡng, thông tin về giá trị dinh dưỡng theo quy định trên nhãn thực phẩm; thể hiện ở vị trí khi quan sát có thể nhận biết được dễ dàng, đầy đủ các nội dung quy định và tuân thủ nguyên tắc quy định tại Điều 4 Thông tư 29/2023/TT-BYT.

- Giá trị khoảng dung sai của các thành phần dinh dưỡng quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư 29/2023/TT-BYT thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định 43/2017/NĐ-CP.

Xem thêm Thông tư 29/2023/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 15/02/2024.

Chậm nhất đến ngày 31/12/2025, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm để lưu thông tại Việt Nam thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư 29/2023/TT-BYT phải thực hiện việc ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng theo quy định tại Thông tư 29/2023/TT-BYT.

Từ ngày 01/01/2026, các tổ chức, cá nhân không được sản xuất, in ấn, nhập khẩu và sử dụng nhãn không đúng theo quy định tại Thông tư 29/2023/TT-BYT.


 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,530

Bài viết về

lĩnh vực An toàn thực phẩm

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn