Tổng cục thuế chỉ đạo công tác quản lý thuế với hộ kinh doanh

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
12/12/2023 14:16 PM

Cho tôi hỏi có chỉ đạo gì của Tổng cục Thuế về công tác quản lý thuế của hộ kinh doanh đối với bản đồ số hộ kinh doanh hay không? – Thanh Nhã (Hậu Giang)

Tổng cục thuế chỉ đạo công tác quản lý thuế với hộ kinh doanh

Tổng cục thuế chỉ đạo công tác quản lý thuế với hộ kinh doanh (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Tổng cục thuế chỉ đạo công tác quản lý thuế với hộ kinh doanh

Ngày 11/12/2023, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5585/TCT-DNNCN về chỉ đạo công tác quản lý thuế với hộ kinh doanh.

Việc triển khai chức năng bản đồ số hộ kinh doanh đã hỗ trợ thêm một hình thức hiển thị các thông tin phải công khai của hộ kinh doanh theo quy định.

Cùng với các hình thức công khai đang áp dụng hiện hành thì với chức năng bản đồ số hộ kinh doanh sẽ hỗ trợ cơ quan Thuế quản lý người nộp thuế một cách trực quan, nắm bắt tốt địa bàn, chống sót hộ, chống thất thu ngân sách, góp phần nâng cao công tác xây dựng dự toán đối với hộ kinh doanh.

Chức năng bản đồ số hộ kinh doanh cũng hỗ trợ tốt hơn cho hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác thực hiện việc phản hồi thông tin đến cơ quan thuế về công tác quản lý thuế hộ kinh doanh của cơ quan thuế địa phương, tăng cường sự công khai, minh bạch trong công tác quản lý thuế với sự giám sát của người dân, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan, đảm bảo bình đẳng giữa các hộ kinh doanh, giữa các địa phương trên phạm vi toàn quốc.

Để đảm bảo hiệu quả của việc công khai thông tin, nâng cao chất lượng của việc tham vấn ý kiến Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn, đảm bảo việc lập Bộ thuế khoán năm 2024 sát thực tế, Tổng cục Thuế đã nâng cấp hệ thống để đáp ứng việc công khai thông tin lần 01 (dự kiến doanh thu và mức thuế hộ khoán) có thể triển khai ngay trên chức năng bản đồ số hộ kinh doanh từ tháng 12/2023.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, quán triệt tới các Phòng chức năng, Chi cục Thuế về việc xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể trên địa bàn quản lý, cụ thể như sau:

(1) Triển khai rà soát đối tượng tại địa bàn để tránh bỏ sót hộ, tổ chức khảo sát doanh thu và các yếu tố liên quan đến hoạt động kinh doanh thực tế của hộ kinh doanh, cập nhật “Cơ sở dữ liệu riêng” của Cục Thuế về quản lý hộ kinh doanh theo hướng dẫn tại Quy trình quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh, trong đó chú trọng các ngành nghề trọng điểm của hộ kinh doanh tại địa bàn.

Đối với “Cơ sở dữ liệu riêng” cần được triển khai trên nền tảng công nghệ thông tin để đảm bảo việc khai thác, chỉ đạo, kiểm soát tập trung của Cục Thuế đối với việc xác định doanh thu và mức thuế khoán của hộ kinh doanh tại các Chi cục Thuế. Trên cơ sở đó đảm bảo việc lập Bộ thuế khoán năm 2024 đối với hộ kinh doanh sát thực tế.

(2) Tích cực triển khai rà soát, chuẩn hóa thông tin đăng ký thuế của chủ hộ kinh doanh để đảm bảo đồng bộ dữ liệu về thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tiến tới chuyển sang sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế theo Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030.

(3) Thực hiện đầy đủ các bước xử lý dữ liệu lập Bộ hộ khoán năm 2024 trên hệ thống TMS theo quy định để đảm bảo thông tin công khai lần 01 có thể công khai ngay trên trang Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, từ đó thông tin công khai lần 01 sẽ được đồng bộ ngay trên chức năng bản đồ số hộ kinh doanh từ ngày 20 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 hằng năm.

(4) Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các kỹ năng số cơ bản cho người dân, hộ kinh doanh (truy cập và sử dụng Internet, thư điện tử, mua bán trực tuyến, sử dụng hóa đơn điện tử, thanh toán điện tử, đăng ký thuế điện tử, khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm an toàn thông tin cá nhân) bao gồm cả việc tra cứu và phản hồi thông tin trên chức năng bản đồ số hộ kinh doanh của cơ quan thuế nhằm giúp cho người dân, hộ kinh doanh tham gia toàn diện vào lộ trình chuyển đổi số theo định hướng của Chính phủ.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,238

Bài viết về

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn