Sử dụng số định danh cá nhân đăng ký hộ kinh doanh (dự kiến)

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
11/04/2024 09:54 AM

Có phải trong Nghị định về hộ kinh doanh sắp tới sẽ sử dụng số định danh cá nhân đăng ký hộ kinh doanh hay không? – Ánh Dương (Hà Nội)

Dự kiến sử dụng số định danh cá nhân đăng ký hộ kinh doanh

Dự kiến sử dụng số định danh cá nhân đăng ký hộ kinh doanh

Nghiên cứu việc sử dụng số định danh cá nhân đăng ký hộ kinh doanh

Nội dung đề cập tại Nghị quyết 44/NQ-CP ngày 05/4/2024 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

Theo đó, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tiếp tục nghiên cứu các chính sách đăng ký kinh doanh trong quá trình xây dựng Nghị định về hộ kinh doanh như việc sử dụng số định danh cá nhân, đăng ký tài khoản ngân hàng khi đăng ký hộ kinh doanh...

Như vậy, sắp tới có thể sử dụng số định danh cá nhân đăng ký hộ kinh doanh.

Một số quy định về đăng ký hộ kinh doanh tại dự thảo Nghị định về hộ kinh doanh

Theo dự thảo Nghị định về hộ kinh doanh, một số quy định về đăng ký hộ kinh doanh được hiểu như sau:

**Đăng ký hộ kinh doanh là việc người thành lập hộ kinh doanh đăng ký thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của hộ kinh doanh dự kiến thành lập, hộ kinh doanh đăng ký thay đổi thông tin về đăng ký hộ kinh doanh với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện và được lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu về đăng ký hộ kinh doanh.

Đăng ký hộ kinh doanh bao gồm đăng ký thành lập hộ kinh doanh, đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh và các nghĩa vụ đăng ký, thông báo khác theo quy định của dự thảo Nghị định.

**Nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh

- Cá nhân, thành viên hộ gia đình quy định tại khoản 2 Điều 4 dự thảo Nghị định chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc và được quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân.

- Cá nhân, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân.

- Người thành lập hộ kinh doanh, hộ kinh doanh có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ về đăng ký hộ kinh doanh, báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định tại Nghị định này. Trường hợp hộ kinh doanh do các thành viên hộ gia đình thành lập thì chủ hộ kinh doanh thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh khi được các thành viên đăng ký tham gia hộ kinh doanh thông qua các nội dung đăng ký.

- Nghiêm cấm hoạt động kinh doanh dưới danh nghĩa hộ kinh doanh mà không đăng ký hoặc tiếp tục kinh doanh khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc hộ kinh doanh đang bị tạm dừng hoạt động kinh doanh.

**Sử dụng thông tin cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

(1) Chủ hộ kinh doanh có nghĩa vụ kê khai các thông tin về họ và tên, ngày tháng năm sinh, số định danh cá nhân của mình và các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh chính xác so với các thông tin được lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân được lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện, Cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh để phục vụ công tác quản lý nhà nước về đăng ký hộ kinh doanh theo quy định. Trường hợp thông tin cá nhân được kê khai có sai khác so với thông tin được lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chủ hộ kinh doanh hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh có trách nhiệm liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để hiệu chỉnh thông tin trước khi thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.

(2) Chủ hộ kinh doanh, người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh xuất trình căn cước công dân hoặc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.

(3) Trường hợp chủ hộ kinh doanh, các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh và cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh không có số định danh cá nhân hoặc việc kết nối giữa Cơ sở dữ liệu về đăng ký hộ kinh doanh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bị gián đoạn thì hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh có yêu cầu kê khai thông tin cá nhân của chủ hộ kinh doanh, các thành viên hộ gia đình phải kèm theo bản sao chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc căn cước công dân còn hiệu lực của các cá nhân đó.

(4) Các thông tin cá nhân được Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chia sẻ với Cơ sở dữ liệu về đăng ký hộ kinh doanh bao gồm:

- Họ và tên;

- Ngày tháng năm sinh;

- Số định danh cá nhân;

- Giới tính;

- Dân tộc;

- Quốc tịch;

- Nơi thường trú;

- Nơi ở hiện nay;

- Các thông tin khác để phục vụ công tác quản lý nhà nước về đăng ký hộ kinh doanh.

(5) Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện, Cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh có quyền khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục đăng ký hộ kinh doanh và phải lưu trữ, bảo quản thông tin, dữ liệu theo quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn, bảo mật và được sao lưu dự phòng đảm bảo tính đầy đủ, toàn vẹn của hồ sơ cho phép truy cập, sử dụng khi cần thiết hoặc để phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu, giải quyết tra soát, khiếu nại, tranh chấp và cung cấp thông tin khi có yêu cầu từ cơ quan, tổ chức theo quy định.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,058

Bài viết về

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn