Từ năm 2030, sẽ thí điểm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính với các môn thi trắc nghiệm

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
30/11/2023 07:57 AM

Cho tôi hỏi khi nào sẽ thí điểm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính với các môn thi trắc nghiệm? - Mỹ Liên (TPHCM)

Từ năm 2030, sẽ thí điểm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính với các môn thi trắc nghiệm

Từ năm 2030, sẽ thí điểm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính với các môn thi trắc nghiệm (Hình từ Internet)

Ngày 28/11/2023, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 4068/QĐ-BGDĐT phê duyệt "Phương án tổ chức Kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông từ năm 2025".

Từ năm 2030, sẽ thí điểm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính với các môn thi trắc nghiệm

Theo đó, tại lộ trình triển khai thực hiện các phương án thi tốt nghiệp THPT theo Quyết định 4068/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2023 như sau:

- Phương án thi được thực hiện từ năm 2025.

- Giai đoạn 2025 - 2030: Giữ ổn định phương thức thi trên giấy.

- Giai đoạn sau 2030: Từng bước thí điểm thi trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm ở các địa phương có đủ điều kiện (có thể kết hợp giữa thi trên giấy và thi trên máy tính). Khi tất cả các địa phương trên toàn quốc có đủ điều kiện sẽ chuyển sang tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm.

- Tiếp tục nghiên cứu theo lộ trình, tiêu chí để xây dựng thư viện/ngân hàng đề thi chung khi đủ điều kiện để thực hiện phân cấp cho các địa phương, các cơ sở giáo dục tổ chức kỳ thi đánh giá chất lượng đầu ra ở cấp trung học phổ thông thay cho phương thức một kỳ thi quốc gia, trong cùng một thời điểm như hiện nay. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, tùy theo điều kiện thực tế có thể điều chỉnh để bảo đảm phù hợp với bối cảnh kinh tế, xã hội của đất nước.

Các môn thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025

Cụ thể, thí sinh thi bắt buộc môn Ngữ văn, môn Toán và 02 môn thí sinh tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12 (Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ).

Đối tượng, điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT 

Đối tượng, điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT theo Điều 12 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT (sửa đổi tại Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT) như sau:

* Đối tượng dự thi gồm:

- Người đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi;

- Người đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước;

- Người đã có Bằng tốt nghiệp THPT, người đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh;

- Một số trường hợp đặc biệt khác do Bộ trưởng Bộ GDĐT quyết định.

* Điều kiện dự thi:

- Đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT phải bảo đảm được đánh giá ở lớp 12 đạt hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên và học lực không bị xếp loại kém; riêng đối với người học thuộc diện không phải xếp loại hạnh kiểm và người học theo hình thức tự học có hướng dẫn thuộc chương trình GDTX thì không yêu cầu xếp loại hạnh kiểm;

- Đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT phải có Bằng tốt nghiệp THCS và phải bảo đảm được đánh giá ở lớp 12 đạt hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên và học lực không bị xếp loại kém; trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do xếp loại học lực kém ở lớp 12, phải đăng ký và dự kỳ kiểm tra cuối năm học đối với một số môn học có điểm trung bình dưới 5,0 (năm) điểm (tại trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc trường phổ thông nơi ĐKDT), bảo đảm khi lấy điểm bài kiểm tra thay cho điểm trung bình môn học để tính lại điểm trung bình cả năm thì đủ điều kiện dự thi về xếp loại học lực theo quy định; trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 12, phải được UBND cấp xã nơi cư trú xác nhận việc chấp hành chính sách pháp luật và các quy định của địa phương để được trường phổ thông nơi học lớp 12 xác nhận đủ điều kiện dự thi về xếp loại hạnh kiểm theo quy định;

- Đối tượng đã tốt nghiệp trung cấp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 12 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT phải bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục 2019 và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ GDĐT;

- Các đối tượng dự thi phải ĐKDT và nộp đầy đủ các giấy tờ đúng thời hạn.

* Đăng ký bài thi:

- Để xét công nhận tốt nghiệp THPT: thí sinh giáo dục THPT thuộc đối tượng quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 12 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT phải dự thi 04 (bốn) bài thi, gồm 03 (ba) bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 01 (một) bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn;

Thí sinh GDTX thuộc đối tượng quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 12 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT phải dự thi 03 (ba) bài thi, gồm 02 (hai) bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 01 (một) bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh GDTX có thể ĐKDT thêm bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh;

- Thí sinh thuộc đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 12 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT được ĐKDT các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp.

Xem thêm Quyết định 4068/QĐ-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 28/11/2023.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,544

Bài viết về

Thi tốt nghiệp THPT & tuyển sinh 2023

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn