Khi nào có bằng tốt nghiệp THPT năm 2023?

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
15/08/2023 09:31 AM

Cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì khi nào có bằng tốt nghiệp THPT năm 2023? - Quỳnh Hương (Tiền Giang)

Khi nào có bằng tốt nghiệp THPT năm 2023?

Khi nào có bằng tốt nghiệp THPT năm 2023? (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Điều kiện công nhận tốt nghiệp THPT năm 2023

Theo Điều 42 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT thì điều kiện công nhận tốt nghiệp THPT năm 2023 như sau:

- Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp ĐKDT để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có ĐXTN từ 5,0 (năm) điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.

- Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, được miễn thi tất cả các bài thi trong xét tốt nghiệp THPT theo quy định tại Điều 36 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT được công nhận tốt nghiệp THPT:

+ Người được triệu tập tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực các môn văn hóa được miễn thi tất cả các bài thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT nếu đáp ứng các điều kiện sau:

++ Được triệu tập vào học kỳ 2 lớp 12;

++ Xếp loại cả năm lớp 12 đạt hạnh kiểm loại tốt và học lực từ loại khá trở lên;

++ Có tên trong danh sách miễn thi của Bộ GDĐT.

+ Người trong đội tuyển tham gia các cuộc thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực về khoa học kỹ thuật, văn hóa - văn nghệ được miễn thi tất cả các bài thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT nếu đáp ứng các điều kiện sau:

++ Được triệu tập vào học kỳ 2 lớp 12;

++ Xếp loại cả năm lớp 12 đạt hạnh kiểm và học lực từ loại trung bình trở lên;

++ Có tên trong công văn đề nghị miễn thi và xác nhận tham dự tập huấn và dự thi đúng quy định của cơ quan tuyển chọn gửi đến sở GDĐT trước ngày thi tốt nghiệp THPT.

+ Người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Nghị định 28/2012/NĐ-CP

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bản thân bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

++ Đối với người khuyết tật học theo chương trình giáo dục chung: Học hết chương trình THPT; đủ điều kiện dự thi theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT; có giấy xác nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp;

+ Đối với người khuyết tật không đáp ứng được chương trình giáo dục chung: Được Hiệu trưởng trường phổ thông nơi đăng ký học tập xác nhận kết quả thực hiện Kế hoạch giáo dục cá nhân từng năm ở cấp THPT; có giấy xác nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp;

+ Đối với người hoạt động kháng chiến, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học: Học hết chương trình THPT; đủ điều kiện dự thi theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT; có giấy xác nhận bị nhiễm chất độc hóa học và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên do cơ quan có thẩm quyền cấp.

2. Khi nào có bằng tốt nghiệp THPT năm 2023?

Theo khoản 1 Điều 17 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT thì người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 15 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT có trách nhiệm cấp văn bằng cho người học trong thời hạn sau:

- 75 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông;

- 30 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, đại học;

- 30 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ;

- 30 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận học vị tiến sĩ và cấp bằng tiến sĩ.

Như vậy, thời hạn cấp văn bằng tốt nghiệp THPT là 75 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

3. Thẩm quyền cấp bằng tốt nghiệp THPT năm 2023

Theo khoản 1 Điều 15 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT thì thẩm quyền cấp văn bằng được quy định như sau:

- Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở do trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp;

- Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông do giám đốc sở giáo dục và đào tạo cấp;

- Bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm do người đứng đầu cơ sở đào tạo giáo viên hoặc người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học có ngành đào tạo giáo viên cấp;

- Văn bằng giáo dục đại học do giám đốc đại học, hiệu trưởng trường đại học, giám đốc học viện, viện trưởng viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo và cấp văn bằng ở trình độ tương ứng cấp;

- Giám đốc đại học cấp văn bằng giáo dục đại học cho người học của các đơn vị đào tạo, nghiên cứu trực thuộc (trừ các trường đại học thành viên).

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,356

Bài viết về

Thi tốt nghiệp THPT & tuyển sinh 2023

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn