Các trường hợp sử dụng tạm thời một phần lòng đường ở TPHCM

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
16/08/2023 15:12 PM

Tôi muốn biết các trường hợp nào được sử dụng tạm thời một phần lòng đường ở TPHCM theo quy định mới nhất? - Mỹ Tâm (TPHCM)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 26/7/2023, UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 32/2023/QĐ-UBND quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Các trường hợp sử dụng tạm thời một phần lòng đường ở TPHCM

Cụ thể, các trường hợp sử dụng tạm thời một phần lòng đường ở TPHCM bao gồm:

(1) Tổ chức các hoạt động văn hóa (thể thao, diễu hành, lễ hội) và điểm trông, giữ xe ô tô phục vụ các hoạt động văn hóa

- Đối tượng được phép sử dụng: tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

- Phạm vi và thời gian sử dụng: Theo giấy phép của Sở Giao thông vận tải hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Thời gian sử dụng lòng đường tổ chức điểm trông, giữ xe ô tô phục vụ các hoạt động văn hóa không được quá thời gian tổ chức hoạt động văn hóa đó.

- Cơ quan cấp phép: Sở Giao thông vận tải hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quyết định giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Trình tự, cách thức thực hiện thủ tục hành chính quy định tại Điều 12 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 32/2023/QĐ-UBND.

(2) Điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt của doanh nghiệp vệ sinh môi trường đô thị

- Đối tượng được phép sử dụng: Các doanh nghiệp vệ sinh môi trường đô thị đáp ứng các điều kiện về hoạt động trung chuyển rác thải theo quy định.

- Phạm vi và thời gian sử dụng: Theo giấy phép của Sở Giao thông vận tải hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Thời gian từ 22 giờ 00 đêm ngày hôm trước đến 06 giờ 00 sáng ngày hôm sau.

- Cơ quan cấp phép: Sở Giao thông vận tải hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quyết định giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Trình tự, cách thức thực hiện thủ tục hành chính quy định tại Điều 12 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 32/2023/QĐ-UBND.

(3) Bố trí điểm trông, giữ xe có thu phí

- Đối tượng được phép sử dụng: Các tổ chức đáp ứng yêu cầu kinh doanh hoạt động trông, giữ xe có thu phí theo quy định.

- Phạm vi và thời gian sử dụng: Theo giấy phép của Sở Giao thông vận tải hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan cấp phép sử dụng: Sở Giao thông vận tải hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quyết định giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Trình tự, cách thức thực hiện thủ tục hành chính quy định tại Điều 12 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 32/2023/QĐ-UBND.

(Điều 9 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 32/2023/QĐ-UBND)

Hồ sơ đề nghị cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường ở TPHCM

Theo đó, thành phần hồ sơ đề nghị cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường hoặc hè phố TPHCM (Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ) bao gồm các loại giấy tờ sau đây:

- Đơn đề nghị cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường hoặc hè phố (theo mẫu tại Phụ lục I kèm theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định 32/2023/QĐ-UBND).

Đơn đề nghị cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường

- 01 (một) bản vẽ vị trí mặt bằng đề nghị cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố có đầy đủ các thông tin sau: vị trí sử dụng, phạm vi sử dụng, phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (theo mẫu tại Phụ lục II kèm theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định 32/2023/QĐ-UBND).

Phụ lục II

- Đối với trường hợp sử dụng cho hoạt động tại Khoản 3 Điều 8 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 32/2023/QĐ-UBND, hồ sơ phải kèm theo Giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

- Các văn bản pháp lý khác được chấp thuận về chủ trương (nếu có) liên quan đến nhu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu).

Xem thêm nội dung tại Quyết định 32/2023/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2023 và thay thế Quyết định 74/2008/QĐ-UBND ngày 23/10/2008

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 957

Bài viết về

Chính sách mới của TPHCM

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn