Quy trình tiếp nhận, phân loại, chấp nhận hồ sơ đề nghị hoàn đối với hoàn thuế TNCN

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
03/06/2023 11:37 AM

Quy trình tiếp nhận, phân loại, chấp nhận hồ sơ đề nghị hoàn đối với hoàn thuế TNCN là nội dung được đề cập tại Quyết định 679/QĐ-TCT ngày 31/5/2023 của TCT.

Quy trình tiếp nhận, phân loại, chấp nhận hồ sơ đề nghị hoàn đối với hoàn thuế TNCN

Quy trình tiếp nhận, phân loại, chấp nhận hồ sơ đề nghị hoàn đối với hoàn thuế TNCN (Hình từ Internet)

Ngày 31/5/2023, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 679/QĐ-TCT ban hành quy trình hoàn thuế.

Quy trình tiếp nhận, phân loại, chấp nhận hồ sơ đề nghị hoàn đối với hoàn thuế TNCN

Cụ thể tại Điều 10 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 679/QĐ-TCT quy định về quy trình tiếp nhận, phân loại, chấp nhận hồ sơ đề nghị hoàn đối với hoàn thuế TNCN như sau:

(1) Tiếp nhận, chấp nhận hồ sơ quyết toán thuế TNCN của NNT có chỉ tiêu đề nghị hoàn trả

Việc tiếp nhận, chấp nhận hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của NNT theo quy định tại Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và quản lý nghĩa vụ thuế của NNT.

Trường hợp số liệu trên hồ sơ quyết toán thuế TNCN của NNT không khớp đúng với số liệu tổng hợp trong kỳ quyết toán thuế phát sinh tại tất cả các CQT trên toàn quốc tại cơ sở dữ liệu quản lý thuế của ngành (bao gồm thu nhập được nhận, số thuế phải nộp, số thuế đã nộp, số thuế đã khấu trừ qua cơ quan chi trả, số thuế được giảm, thông tin kê khai giảm trừ gia cảnh cho bản thân và người phụ thuộc):

CQT lập và gửi Thông báo yêu cầu NNT giải trình, bổ sung thông tin tài liệu theo quy định tại Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và quản lý nghĩa vụ thuế của NNT.

(2) Thông báo về việc tiếp nhận và tạo hồ sơ đề nghị hoàn thuế

- Hồ sơ NNT gửi theo phương thức điện tử

Bước 1. Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế

Ngay sau khi trả Thông báo về việc chấp nhận hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và quản lý nghĩa vụ thuế của NNT, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tự động tạo Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế (mẫu số 01/TB-HT ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC) đối với Tờ khai quyết toán thuế TNCN có chỉ tiêu đề nghị hoàn trả gửi cho NNT.

Mẫu số 01/TB-HT

Bước 2. Tạo hồ sơ đề nghị hoàn thuế

Ngay sau khi trả Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế, phân hệ QHS, phân hệ hoàn thuế tự động tạo hồ sơ đề nghị hoàn thuế và cập nhật bộ phận phân loại hồ sơ hoàn thuế theo Danh mục 3 Phụ lục số II ban hành kèm theo Quy trình này.

- Hồ sơ NNT gửi qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp

Bộ phận HCVT, bộ phận tiếp nhận trực tiếp thực hiện tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế TNCN của NNT theo hướng dẫn tại Quy trình một cửa.

Phân hệ QHS, phân hệ hoàn thuế tự động tạo hồ sơ đề nghị hoàn thuế và Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế (mẫu số 01/TB-HT ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC) đối với Tờ khai quyết toán thuế TNCN có chỉ tiêu đề nghị hoàn trả đã được Thông báo về việc chấp nhận hồ sơ khai thuế và cập nhật bộ phận phân loại hồ sơ hoàn thuế theo Danh mục 3 Phụ lục số II ban hành kèm theo Quy trình này.

(3) Kiểm tra hồ sơ hoàn thuế đủ điều kiện chấp nhận và phân loại hồ sơ hoàn thuế

- Kiểm tra hồ sơ hoàn thuế đủ điều kiện chấp nhận

Ngay sau khi hồ sơ đề nghị hoàn thuế của NNT được chuyển vào phân hệ hoàn thuế, hệ thống ứng dụng TMS tự động thực hiện đối chiếu số liệu kê khai trên tờ khai quyết toán thuế TNCN của NNT với số liệu tổng hợp trong kỳ quyết toán thuế phát sinh tại tất cả các CQT trên toàn quốc tại cơ sở dữ liệu quản lý thuế

(Bao gồm thu nhập chịu thuế, số phải nộp, số thuế đã nộp, số thuế đã khấu trừ qua cơ quan chi trả, số kê khai giảm trừ gia cảnh cho bản thân và người phụ thuộc).

+ Hồ sơ hoàn thuế đủ điều kiện chấp nhận là hồ sơ có số liệu kê khai khớp đúng với số liệu tổng hợp quyết toán tại cơ sở dữ liệu quản lý thuế hoặc hồ sơ có số liệu kê khai không khớp đúng với số liệu tổng hợp quyết toán tại cơ sở dữ liệu quản lý thuế nhưng tại phân hệ xử lý tờ khai đã chấp nhận giải trình bổ sung thông tin tài liệu của NNT.

+ Hồ sơ hoàn thuế không đủ điều kiện chấp nhận là hồ sơ có số liệu kê khai không khớp đúng với số liệu tổng hợp quyết toán tại cơ sở dữ liệu quản lý thuế nhưng chưa có giải trình bổ sung thông tin tài liệu của NNT hoặc chưa được phân hệ xử lý tờ khai chấp nhận giải trình bổ sung thông tin tài liệu của NNT.

- Phân loại hồ sơ hoàn thuế đủ điều kiện chấp nhận thực hiện tương tự các bước theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 7 Quy trình này.

(4) Gửi Thông báo về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế cho NNT

Căn cứ kết quả kiểm tra điều kiện chấp nhận hồ sơ hoàn thuế và kết quả phân loại hồ sơ hoàn thuế, phân hệ hoàn thuế thực hiện tạo Thông báo về việc chấp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế tương tự khoản 3 Điều 7 Quy trình này.

Đối với Thông báo về việc không chấp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế,

NNT phải khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN hoặc giải trình, bổ sung thông tin tài liệu theo hướng dẫn tại Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và quản lý nghĩa vụ thuế của NNT.

Việc gửi Thông báo về việc chấp nhận/không chấp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế cho NNT thực hiện tương tự các bước theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 7 Quy trình này.

Thời gian thực hiện các công việc nêu tại (2), (3), (4) chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

(5) Chuyển hồ sơ cho bộ phận giải quyết hoàn thuế

Hệ thống TMS tự động chuyển hồ sơ đề nghị hoàn thuế đã có Thông báo về việc chấp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế đến bộ phận giải quyết hồ sơ hoàn thuế TNCN theo phân công tại Danh mục 3 Phụ lục số II ban hành kèm theo Quy trình này.

Phân loại hồ sơ hoàn thuế theo Thông tư 80/2021/TT-BTC

Theo Quyết định 679/QĐ-TCT, hồ sơ hoàn thuế theo quy định tại Điều 33, Điều 44 Thông tư 80/2021/TT-BTC được phân loại như sau:

- Phân loại hồ sơ hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

- Phân loại hồ sơ thanh toán, hoàn trả tiền thuế đã ứng trước, tiền phí dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng cho ngân hàng thương mại.

- Phân loại hồ sơ hoàn thuế đối với các trường hợp chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động.

- Phân loại hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.

- Phân loại hồ sơ hoàn nộp thừa khác.

Xem thêm tại Quyết định 679/QĐ-TCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 905/QĐ-TCT ngày 01/7/2011.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 9,552

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn