Nghị quyết 69/2022/QH15: Tăng lương cơ sở, lương hưu từ 01/7/2023

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
30/11/2022 10:00 AM

Theo Nghị quyết 69/2022/QH15 của Quốc hội, mức tăng lương cơ sở, lương hưu từ ngày 01/7/2023 là bao nhiêu? – Minh Cường (Hà Nội).

Thêm nhiều quyền lợi về tiền lương, phụ cấp, BHXH cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ năm 2023

Nghị quyết 69/2022/QH15: Tăng lương cơ sở, lương hưu từ 01/7/2023

Nghị quyết 69/2022/QH15: Tăng lương cơ sở, lương hưu từ 01/7/2023 (Hình từ internet)

Chưa cải cách tiền lương; Tăng lương cơ sở, lương hưu từ 01/7/2023

Nghị quyết 69/2022/QH15 nêu rõ: Chưa thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018.

Từ ngày 01/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng; tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp; tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Như vậy, mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2023 là 1,8 triệu đồng/tháng.

Hiện hành, mức lương cơ sở đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng (Theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP)

Từ ngày 01/01/2023, thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở theo Kết luận 25-KL/TW ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị.

Tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù đối với các cơ quan, đơn vị đang thực hiện các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở trung ương được cấp có thẩm quyền quy định đối với một số cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước cho tới khi thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW;

Mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng kể từ ngày 01/7/2023 theo cơ chế đặc thù bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm bình quân năm 2022 (không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương theo ngạch, bậc khi nâng bậc, nâng ngạch).

Các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương theo quy định. Trong giai đoạn 2023 - 2025, cho phép tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi tính tăng thu ngân sách địa phương so với dự toán để dành nguồn cải cách tiền lương như quy định tại Nghị quyết 34/2021/QH15.

Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức khi tăng lương cơ sở từ 01/7/2023

Theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP, mức lương cơ sở dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng:

- Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện.

- Cán bộ, công chức cấp xã.

- Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

- Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP.

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

- Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

- Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

Dưới đây là bảng lương của một số cán bộ, công chức, viên chức khi tăng lương cơ sở từ 01/7/2023:

- Bảng lương viên chức trợ giúp viên pháp lý năm 2023

- Bảng lương Thư ký Tòa án năm 2023

- Bảng lương Quân nhân chuyên nghiệp năm 2023

- Bảng lương giáo viên mầm non năm 2023

- Bảng lương giáo viên tiểu học năm 2023

- Bảng lương công chức văn thư 2023

- Bảng lương công chức hành chính năm 2023

- Bảng lương Công an nhân dân mới nhất 2023

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 24,850

Bài viết về

Lương cơ sở 2023

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn