Lương cơ sở 1,8 triệu đồng (áp dụng từ 01/7/2023 đến 30/6/2024)

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
20/06/2024 18:03 PM

Theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP, mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng áp dụng từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 30/6/2024.

Từ 01/7/2024, bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương?

Mức lương cơ sở với cán bộ công chức viên chức (Hình từ internet)

Lương cơ sở áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức là 1,8 triệu đồng (đến hết 30/6/2024)

**Theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP thì lương cơ sở là 1,8 triệu đồng/tháng (tăng lương sở từ ngày 01/7/2023 so với mức 1,49 triệu đồng/tháng). Mức lương cơ sở này dùng làm căn cứ:

+ Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định;

+ Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

+ Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Và mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng tiếp tục được áp dụng trong 6 tháng đầu năm 2024 (từ ngày 01/01- 30/6/2024).

**Tại Thông tư 51/2023/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2024-2026, trong đó, có hướng dẫn về xây dựng dự toán liên quan đến việc điều chỉnh mức lương cơ sở như sau:

Năm 2024, tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương để điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm theo quy định. Trong đó:

Các địa phương tiếp tục thực hiện cơ chế tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ); nguồn tăng thu NSĐP (không kể thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết, thu cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý; tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu từ xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền quyết định sử dụng để chi đầu tư theo quy định; thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; phí tham quan các khu di tích, di sản thế giới; phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu; phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi, công sản tại xã và thu tiền cho thuê, cho thuê mua, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước), bao gồm 70% tăng thu thực hiện năm 2023 so dự toán năm 2023, 50% tăng thu dự toán năm 2024 so với dự toán năm 2023 được Thủ tướng Chính phủ giao; phần kinh phí dành ra từ giảm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực hành chính và hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp công lập theo phương án đề xuất của địa phương quy định tại Chỉ thị 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2023 còn dư; số thu được để lại theo chế độ năm 2024.

>> Xem thêm: 6 lần thay đổi mức lương cơ sở từ năm 2013 đến nay.

>> Xem thêm: Thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Tăng lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 01/7/2024 (dự kiến)

Dự kiến lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% từ ngày 01/7/2024 (Xem chi tiết tại đây). Sau khi tăng, lương tối thiểu vùng bình quân 4 vùng là 4,17 triệu đồng/tháng.

Lương vùng 1 nâng lên 4,96 triệu đồng; vùng 2 là 4,41 triệu; vùng 3 là 3,86 triệu và vùng 4 đạt 3,45 triệu đồng. Hiện lương các vùng đang dao động 3,25 - 4,68 triệu đồng. Mức lương tối thiểu giờ cũng tăng tương ứng 6% từ 01/7/2024. Cụ thể, vùng 1 - 4 sẽ tăng lên 23.800 - 21.200 - 18.600 - 16.600 đồng/giờ.

Mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương. Trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 30,395

Bài viết về

Cải cách tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn