Hướng dẫn đảng viên học tập Nghị quyết 52-NQ/TW cách mạng công nghiệp 4.0

14/02/2020 10:35 AM

Ngày 13/01/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn 116-HD/BTGTW triển khai thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư (4.0).

Cụ thể, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết:

- Các tỉnh ủy, thành ủy, ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết tới cán bộ đảng viên trong phạm vi mình quản lý; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết.

- Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy tham mưu cho các tỉnh, thành ủy tổ chức việc học tập, quán triệt Nghị quyết cho cán bộ chủ chốt trong phạm vi địa phương; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết; đặc biệt quán triệt các quan điểm của  Đảng về chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

- Để đảm bảo tiết kiệm thời gian và công sức, việc tổ chức học tập và quán triệt Nghị quyết, triển khai chương trình hành động cần phối hợp với việc tổ chức học tập và quán triệt các nghị quyết, chuyên đề có liên quan với hình thức tổ chức hợp lý, nghiêm túc và có hiệu quả. Nghị quyết cần được phổ biến trong các buổi họp chi bộ đến từng đảng viên.

- Định kỳ hàng năm, Ban cán sự đảng các bộ ngành, đảng đoàn các đoàn thể Trung ương; các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả cụ thể về quán triệt, triển khai Nghị quyết và thực hiện chương trình của địa phương, đơn vị về Ban Kinh tế Trung ương để tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ảnh chụp một phần tài liệu học tập Nghị quyết 52-NQ/TW

Xem chi tiết nội dung tại Hướng dẫn 116-HD/BTGTW ngày 13/01/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,303

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn