Quản lý thông tin hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

25/10/2019 11:02 AM

Đây là nội dung được nêu tại Thông tư 03/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư 04/2017/TT-BXD về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình có hiệu lực từ ngày 15/9/2019.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, quy định việc quản lý thông tin hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động như sau:

- Đăng tải thông tin của tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động trên phần mềm trực tuyến quản lý hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (sau đây viết tắt là phần mềm) gồm: tên, địa chỉ, mã số của tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; danh mục các loại máy, thiết bị,...

- Đăng tải thông tin của các cá nhân được cấp Chứng chỉ kiểm định viên trên phần mềm gồm: họ và tên; mã số kiểm định viên; số Chứng minh nhân dân/thẻ Căn cước công dân;...

(Trước đó, yêu cầu đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng).

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động được quy định như sau:

+ Địa chỉ truy cập phần mềm: http://cucgiamdinh.gov.vn/CSDL-kiem-dinh-duoc-cong-bo.aspx

+ Cơ quan chuyên môn có trách nhiệm xây dựng, đăng tải, cập nhật thông tin của tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 16 vào phần mềm; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động sử dụng phần mềm;

+ Các tổ chức, cá nhân hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động được quyền sử dụng phần mềm quy định tại điểm a khoản này trong hoạt động của mình để quản lý, triển khai hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng.

Tường Vy

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,302

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn