Nội dung nào phải có trong hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản từ năm 2025?

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
26/04/2024 09:30 AM

Tôi muốn hỏi nội dung nào phải có trong hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản từ năm 2025? – Phước Sang (Tây Ninh)

Nội dung nào phải có trong hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản từ năm 2025?

Nội dung nào phải có trong hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản từ năm 2025? (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Nội dung nào phải có trong hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản từ năm 2025?

Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản là một trong 11 loại hợp đồng kinh doanh bất động sản theo Luật Kinh doanh bất động sản 2023.

Theo quy định, từ năm 2025, trong hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ án bất động sản phải có các nội dung chính sau đây

- Tên, địa chỉ của các bên;

- Thông tin cơ bản của dự án đã được phê duyệt;

- Thông tin chi tiết về toàn bộ dự án hoặc phần dự án chuyển nhượng;

- Giá chuyển nhượng;

- Phương thức và thời hạn thanh toán;

- Thời hạn bàn giao toàn bộ hoặc một phần dự án và hồ sơ kèm theo;

- Quyền, nghĩa vụ của các bên;

- Trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến quyền sử dụng đất;

- Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

- Phạt vi phạm hợp đồng;

- Các trường hợp chấm dứt hợp đồng và biện pháp xử lý;

- Phương thức giải quyết tranh chấp;

- Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

(Điểm i khoản 1 Điều 44 và Khoản 3 Điều 46 Luật Kinh doanh bất động sản 2023)

Quyền, nghĩa vụ của các bên trong chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản

Cụ thể tại Điều 43 Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định về quyền, nghĩa vụ của các bên trong chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản như sau:

(1) Chủ đầu tư chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản có các quyền, nghĩa vụ sau đây:

- Chuyển giao quyền, nghĩa vụ của mình đối với toàn bộ hoặc một phần dự án cho chủ đầu tư nhận chuyển nhượng để tiếp tục đầu tư xây dựng bất động sản để kinh doanh, trừ các quyền, nghĩa vụ đã thực hiện xong mà không liên quan đến chủ đầu tư nhận chuyển nhượng và việc tiếp tục triển khai dự án, phần dự án đó;

- Chuyển giao hồ sơ liên quan cho bên nhận chuyển nhượng; thông báo kịp thời, đầy đủ, công khai và giải quyết thỏa đáng quyền, lợi ích hợp pháp của các bên có liên quan tới dự án, phần dự án chuyển nhượng;

- Phối hợp với bên nhận chuyển nhượng thực hiện thủ tục về đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai cho bên nhận chuyển nhượng;

- Trường hợp chuyển nhượng một phần dự án bất động sản, bên chuyển nhượng có quyền yêu cầu bên nhận chuyển nhượng tiếp tục đầu tư xây dựng nhà ở, công trình xây dựng trong phần dự án nhận chuyển nhượng theo đúng nội dung của dự án đã được chấp thuận, giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải cấp giấy phép xây dựng và quy hoạch chi tiết được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật về quy hoạch đô thị; theo dõi và thông báo kịp thời với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật trong việc sử dụng đất, đầu tư xây dựng của bên nhận chuyển nhượng;

- Thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật;

- Quyền, nghĩa vụ khác theo hợp đồng.

(2) Bên nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản có các quyền, nghĩa vụ sau đây:

- Kế thừa và thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư chuyển nhượng đã chuyển giao;

- Tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh dự án theo đúng nội dung của dự án đã được chấp thuận; trường hợp có thay đổi thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 39 Luật Kinh doanh bất động sản 2023;

- Trường hợp nhận chuyển nhượng một phần dự án bất động sản, bên nhận chuyển nhượng có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu của bên chuyển nhượng dự án về việc bảo đảm tuân thủ quy hoạch của dự án trong quá trình đầu tư xây dựng;

- Thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật;

- Quyền, nghĩa vụ khác theo hợp đồng.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 798

Bài viết về

lĩnh vực Thương mại

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn