HỎI - ĐÁP VỀ COVID-19 25/04/2020 17:02 PM

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh do Covid-19 có được hoãn trả nợ?

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
25/04/2020 17:02 PM

"Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 thì có được đương nhiên tạm hoãn nghĩa vụ trả nợ đối với các khoản nợ đến hạn hay không?" - Quốc Anh (Email: anh****@gmail.com).

Ảnh minh họa (Nguồn internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Căn cứ Điều 200 Luật Doanh nghiệp 2014 thì doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh, nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng kinh doanh.

Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ sau đây:

- Nộp đủ số thuế còn nợ của doanh nghiệp.

- Tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

Như vậy, việc doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh không làm chấm dứt nghĩa vụ trả nợ của doanh nghiệp đối với các khoản nợ đến hạn trong thời gian tạm ngừng kinh doanh. Do đó, doanh nghiệp vẫn phải trả các khoản nợ đó khi đến hạn, trừ trường hợp có thỏa thuận với chủ nợ về việc tạm hoãn hoặc kéo dài thời hạn trả nợ.

Thanh Lợi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 11,947

Bài viết về

lĩnh vực Doanh nghiệp

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn