15/05/2013 | 453019 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tin, bài liên quan:

Một số điểm cần lưu ý về hóa đơn theo Thông tư 64

Hướng dẫn sử dụng hóa đơn in thừa

Quy định mới về sử dụng hóa đơn

Tags: 64/2013/TT-BTC, THONG TU 64 2013, BO TAI CHINH, HOA DON BAN HANG HOA, HOA DON CHUNG TU CUNG UNG DICH VU, HOA DON CUNG UNG DICH VU, THUONG MAI, THUE - PHI - LE PHI, KE TOAN - KIEM TOAN