31/03/2014 | 1726880 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tin, bài liên quan:

Quy định sử dụng hóa đơn tự in, đặt in từ 01/06/2014

Hướng dẫn sử dụng hóa đơn khi xuất khẩu

Tổng hợp điểm mới Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn

Sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn

Tags: 39/2014/TT-BTC, THONG TU 39 2014, BO TAI CHINH, HOA DON BAN HANG HOA, THUONG MAI, THUE - PHI - LE PHI, KE TOAN - KIEM TOAN