02/03/2015 | 6085 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 08/2015/TT-BNNPTNT, THONG TU 08 2015, BO NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN N, KIEM TRA VE SINH THU Y, KIEM TRA AN TOAN THUC PHAM, MAT ONG XUAT KHAU, THE THAO - Y TE